Kanoe.cz

Splouvání řek na území KRNAP

Správa Krkonošského národního parku vydala nový návrh návštěvního řádu.

Vodáků se týká článek 4 - Vodní sporty, kde se praví :

1) Ke splouvání na území KRNAP se vyhrazuje:
a) řeka Jizera
b) horní tok řeky Labe v úseku přehrada Labská – Kukačka
Splouvání se povoluje
a) na plavidlech bez motorového pohonu
b) za denního světla (od východu do západu slunce)
c) na řece Labe jen při průtoku vody odpouštěné z přehradní nádrže vyšším než 10m3/sec
2) Z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů lze do plavidel ke splouvání vodních toků nastupovat a z nich vystupovat pouze na nástupních a výstupních místech označených v terénu informačními tabulemi a piktogramy. Způsob vyznačení těchto míst je uveden v Příloze č. 3.

Koho by zajímaly podrobnosti či jak vypadají krkonošské piktogramy, celé znění návrhu nalezne zde