Kanoe.cz

Kompromisní varianta splouvání řek v NPŠ v roce 2009.

Informace z jednání pracovní skupiny "Koncepce využití řek v NPŠ" konané 10.12.2008.

Na základě několika přípravných jednání byla 10.12.2008 předběžně dohodnuta kompromisní varianta splouvání řek v NPŠ v r.2009 a to následovně:

Teplá Vltava
limit splouvání - minimum od 50 cm na Soumarském Mostě s poplatkem 150,-Kč/osoba/den (bez průvodce) Současně bude možno využít (není podmínkou) službu průvodce, kde bude nastaven jiný (finančně výhodnější) poplatek. Mládež bude mít poplatek poloviční. Počet lodí za den nebude limitován!
Borová Lada - Polka, 15.3. - 31.5., pouze kanoe a kajaky, stav vodočtu neomezen Lenora-most u Pěkné, 1.5.-31.10., pouze kanoe a kajaky, od 50cm na vodočtu Soumarský Most.

Otava
Čeňkova Pila-Rejštejn, 15.3.-31.10.,lodě neomezeny,stav vdč.neomezen

Vydra
Modrava Antýgl, 15.3.-31.5.jen soboty a neděle,pouze kanoe a kajaky,výška hladiny neomezena.

Možná doba splouvání pro všechny řeky 8-20 hod.

V této podobě jde návrh na jednání Rady NPŠ a pokud bude konečně schválen, vyjde nový Návštěvní řád NPŠ, který v čl.5,odst.2 odkáže na novou aktualizovanou přílohu č.2. Tato bude obsahovat seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikaci omezení pro jednotlivé úseky.

Zaznamenal: Jirka Mrkos
člen výboru sekce vodní turistika