Kanoe.cz

Rio Botičo 2004

V rámci „Víkendu pražských potoků“ je v sobotu 23.10. před Botičem splutí Rokytky. Aktuální informace z přípravy Botiče: samé dobré zprávy - na startu pod hrází bude pro účastníky i diváky fungovat stánek s občerstvením - na startu bude rovněž pro dobrou náladu hrát kapela TROSKY - lešení pod mostem v Záběhlicích bude do pořádání akce odstraněno - Jez Marcela bude sjízdný, jen se ještě neví, jestli šlajsnou nebo přes korunu jezu. Ahoj, Honza Šup

TJ Kotva Braník, sekce městské kanoistiky pořádá RIO  BOTIČO

Splutí populárního pražského kanálu

DATUM KONÁNÍ:  Neděle,  24. 10. 2004

START                 :  pod hrází Hostivařské přehrady mezi 9.30 a 11.30                              
VÝKLAD TRATI   :  v 9.30 a v 10. 30  Důležitý !!!
CÍL  1.                 :  pod stupněm Grébovka na pravém břehu
CÍL  2.                 :  pro otrlé ve Vltavě. Bude upřesněno při výkladu trati !!!
POPIS TOKU      :  11 km (13,5) ZWC - WW I. Zpočátku roztomilý potůček s   
                                meandry, drobnými peřejkami a občasným roštím. Pod 
                                Záběhlickým jezem začíná regulovaný tok. Množství lávek 
                                různé výšky, kabely, roury. Humus, bordel a fekálie 
                                letos velká voda neodnesla. Voda ve Vltavě je ale špinavější.
                               Stupně s válci různých velikostí. Závěr splutí je určený zvláště pro tuneláře.
STARTOVNÉ      :  10,- Kč za list použitého pádla. Voda nás něco stojí.
                                 Bude vybíráno na startu
DOPRAVA           :  vlastní - nejlépe na panelovku " K jezeru" a
                                 odtamtud pěšky odnést lodě na místo startu.
                                 Dodržujte pokyny pořadatele a pravidla
                                 silničního provozu.
OBČERSTVENÍ  :  každý vlastní, mnoho možností cestou.
VYBAVENÍ          :  povinné plovací vesty a helmy, loď zajištěná   
                                 proti potopení. Doporučujeme zavřené lodě a
                                 vybavení baterkou pro průjezd tunely.
                                 Pro jezdce do Vltavy je baterka NUTNÁ !!!

UPOZORNĚNÍ    :  Každý startuje na vlastní nebezpečí. Tok řeky se mění každý rok. Letos je stavba v řečišti v oblasti Záběhlic. Informace o aktuálním stavu a průjezdnosti bude při výkladu trati. Některé odplavené překážky uvíznuly v řečišti i tunelech. Očkování proti tetanu, žloutence a břišnímu tyfu a dezinfekci po splutí nepodceňujte !

UPOZORNĚNÍ 2 :  Získat pouštění vody na tomto zcela výjimečném toku je při energetickém využívání každé kapky problematické.  Předpokládaná doba pouštění je cca 3 hod. t.j. asi do 11.30. Doba dostatečná na splutí pro všechny, přílišné zdržení v některé z míjených restaurací by však mohlo způsobit nepříjemné sucho v řečišti.
Pro ty, kteří nevlastní loď nabízíme cyklotrasu

KAŇONEM RIO BOTIČO NA KOLE

POPIS TRASY: Na místo startu je možné se dostat od stanice metra "Háje", kdy se promotáte paneláky buď do ulice " K jezeru" nebo  do ulice "U přehrady". Slepá ulice "K jezeru"pokračuje cestičkou stále s kopce kolem menší nádrže vlevo a vstupu do areálu koupaliště vpravo až na hráz přehrady Hostivař. Po ní přejedete na pravý břeh a sjíždíte z prudkého kopce ke startu pod hrází. Nebo z ulice "U přehrady" pokračujete cestou až na panelovou spojku, kde zabočíte doleva a po chvíli klesání opět ostře zpět doprava po cestičce - dojedete přímo na start. Je možné se tam dostat také z druhé strany od Hostivaře. Z hlavní silnice "Švehlova"(tram.22,26) nebo "Hornoměcholupská". Vedeni spíše instinktem lehce dobloudíte k Botiči a pojedete po jeho pravém břehu proti proudu až do hostivařského parku, kde se Vám po pravé ruce objeví místo startu.

 •  po startu pod přehradou na pravém břehu vede asfaltová cesta s kopce. Po cca 500 m u restaurace se zahrádkou  (otevřeno od 13.00)se mění na silnici. Naproti lávce pro pěší je občerstvení "Rybářská bašta" (11.30 - 24.00).
 • v mírném stoupání odbočit před paneláky u cedule skládka zakázána vlevo opět s kopce po vyšlapané cestě.
 • přes lávku na levý břeh, projet parkovištěm za hotelem Selský dvůr (smluvní ceny) na hlavní silniční spojku "Jižňák -  Hostivař". Tu doporučujeme kolo převést. Přechod pro chodce je na pravé straně mostu.
 • pokračování po levém břehu po cestičce těsně při břehu.
 • u silničního mostu jet na kruháči na panelovou cestičku, stále na levém břehu. Cesta se stáčí mírně doprava k další lávce, na kole odbočit cca 50 m. před lávkou vlevo po betonu mezi houští, značení zelenou turistickou značkou.
 • po výjezdu přes potok z lesa je vlevo plot,vpravo louka a za ní se skrývá jez MARCELA.
 • pokračovat dále po asfaltové cestičce směrem po proudu až k plechové ohradě - tam odbočit vpravo podél ní.
 • na mostku přejet na pravý břeh a pokračovat po proudu po asfaltu až k  hospodě "U Botiče". Kolem ní vlevo těsně k řece na stezku - občasné kopřivy, ale pohodově průjezdné.
 • na lávce pro pěší opět přejezd na levý břeh, průjezd zahrádkářskou kolonií po hlavní cestě.
 • po výjezdu ze vrátek vpravo na asfalt kolem zadního traktu Záběhlického zámečku.
 • po pravé straně záběhlický jez a silniční most. Po silnici jet vlevo od řeky, po několika desítkách metrů odbočit za hřištěm vpravo na hlinitou cestu. Držet se vpravo podél sportovišť.
 • vlevo Hamerský rybník, vpravo kostelík Narození P. Marie a dále občerstvení ve sportovním areálu HAMR
 • na hrázi rybníka před stavidly odbočit vpravo po asfaltové cestičce přes mostek zpět na pravý břeh na hlavní ul.
 • také je možné od záběhlického jezu vyjet vpravo přes most na hlavní "Záběhlickou ulici" a po ní uhánět stále podél Botiče kolem hotelu a dále malé restaurace Gambrinus.
 • po "Záběhlické" rovně pod most Jižní spojky, vlevo lze vidět vstup Botiče do tunelu pod železnicí. přejet přes most na světelnou křižovatku s hlavní ulicí "Bohdaleckou".
 • méně nároční bikeři ať pokračují rovně po chodníku ulicí "U plynárny" až k ústí ulice "Michelská" Na rohu restaurace "U Roháče". Labužníci na dvou kolech odbočí na světlech doleva do ulice "CHodovská" a po přejetí mostu přes Botič zahnou na první odbočce doprava po asfaltu kolem Cash+Carry podél plotu plynárny až pod most železnice. Tam vpravo do schodů. Dále vpravo úzkou stezičkou podél kolejí, která se posléze změní na panelovou a končí rezavými vraty. Lze je objet zprava a vyjedete na hlavní ul. "U plynárny" Tam vlevo po chodníku.
 • odbočit do ulice "Michelská" vlevo a hned za mostem přes Botič zase vpravo po břehu až na hlavní silnici"Nuselská". Tu přejet napříč a pokračovat po levém břehu Botiče po chodníku ulice "Adamovské".
 • na jejím konci podjezd železnice a vzápětí těsně před silničním mostem divácky atraktivní stupeň v řečišti Botiče. Přejet silnici napříč a pokračovat po levém břehu Botiče po parkové cestičce až ke hlavní ulici "Vršovická". Vpravo je vidět stadion TJ Bohemians Praha.
 • Napříč přes koleje a parkoviště dojet ulicí "Petrohradskou" až k mostu přes Botič. Před ním vlevo po stezce na břehu.
 • další most přes Botič (ul. U Vršovického nádraží) přejet na pravý břeh a pokračovat podél říčky po parkové cestičce co nejblíže řečišti. Po levé ruce lze v pravý čas poznat vyvrcholení trasy v podobě stupně v řece „Grébovka“.
 • park opustíme brankou po ostrém stoupání od říčky. Na louce pod parkem splutí končí.
 • chcete-li pokračovat kaňonem Botiče, jeďte rovně až na světelnou křižovatku Otakarova - Bělehradská. rovně pokračujte "Křesomyslovou". Po pár desítkách metrů se Botič objeví vpravo.Podél něj po chodníku kolem divadla "Na Fidlovačce".
 • po podjezdu železnice pokračovat rovně po chodníku na levém břehu - vpravo za vodou je park a hala "Folimanka". Vlevo restaurace "U Botiče", pak podjezd Nuselského mostu kdesi nahoře.
 • výjezd doprava na hlavní ul."Jaromírova" Po značené cyklostezce odbočit doleva pod železniční podjezd.
 • za ním vpravo ulicí "Vnislavovou".Zde už je Botič v tunelu pod silnicí. Tato silnice Vás přes dvoje semafory dovede až na nábřeží Vltavy. Přímo k ústí Botiče pod železničním mostem lze zajet  zprava přes náplavku u řeky,  vydlážděnou kostkami. Botič zde končí svůj bouřlivý tok ve vodách Vltavy pod nenápadným zábradlím. V současnosti je přístup k vodě nově zrekonstruovaný, stánek s občerstvením se na původní místo ale zatím nevrátil.


Alespoň jednou v životě splout
 - KANÁL LA MANCHE  -
se Vám asi nikdy nepodaří, ale nyní máte jedinečnou příležitost splout
 - KANÁL BOTIČ -

V neděli  24. října 2004
od 9.30 hodin
pod hrází Hostivařské přehrady
užijte kouzlo romantické plavby mezi paneláky a betonem

CO VŠECHNO JSTE PRAVDĚPODOBNĚ ZDARMA  ZÍSKALI

GIARDIA - jednobuněčný parazit pronikající do tenkého střeva, působící průjmy a žaludeční křeče. Nejběžnější průvodce parazitní infekce v tropech, díky cestovnímu ruchu se objevuje i v rozvinutých zemích. Šíří se kontaminovanou vodou a potravinami.

KRYPTOSPORIDIA - prvok způsobující vodnatelná průjmová onemocnění s výraznou dehydratací organizmu. Přenáší se kontaminovanou vodou a potravou mezi lidmi a domácím, zejména hovězím dobytkem.

HEPATITIS A - virus odpovědný za infekční zánět jater (žloutenka), přenášený kontaminovanou vodou a potravinami. Šíření může mít epidemický charakter.

POLIOVIRY - tři typy příbuzných virů, odpovědných za vznik infekční dětské obrny. Šíří se kontaminovanou vodou, potravinami a kapénkovou infekcí. Jsou nebezpečné zejména pro neočkované osoby.

ESCHERICHIA COLI - baktérie tyčinkovitého tvaru (bacil) Ačkoli se běžně vyskytuje ve střevech teplokrevných živočichů a člověka, kde napomáhá trávení, některé její formy způsobují průjmy, záněty močových cest a záněty žaludku. Většinou jde o přenos kontaminací vody a potravin.


POPIS VODÁCKÉ ČÁSTI SPLUTÍ
km
13,65  - Hráz přehrady Hostivař
13,55  - Start  pod populární " rourou "
13,05  - Restaurace, zahrádka vp. otevřeno od 13.00
12,87  - lávka pro pěší, občerstvení "Rybářská bašta" vp.
12,40  - malý jezík,  v. 0,5 m. nad ním lávka k rybář. domku vl.
12,15  - kolmý stupeň, v. 0,4 m.
11,95  - lávka pro pěší na parkoviště hotelu
11,85  - most silniční, hotel "Selský dvůr" vl.
11,60  - roury ve výšce přes a mostek silniční
11,49  - lávka pro pěší
10,80  - jez MARCELA !! v. 3,2m. XX - přenášení vl.
              možná bude sklopený na výšku cca 1 m. - viz výklad trati
10,59  - brod
10,19  - zbytky lávky pro pěší
10,02  - mostek silniční
  9,87  - restaurace "U Botiče" vp.
  9,72  - stupeň, v. 0,3 m.
  9,47  - lávka pro pěší, zahrady vl., začátek vzdutí jezu
  9,02  - jez ZÁBĚHLICE !! sjízdný snad v levé části šlajsny, pro měchuřiny nedoporučujeme. přenášení lépe vl. Ale asi jde i humusem přes korunu jezu.
  8,96  - most silniční "U záběhlického zámku"
  8,82  - občerstvení Gambrinus vp.
              dále vp. kolmá betonová zeď s řadou mostků
  8,38  - mostek silniční, kostelík P. Marie vl.
  7,92  - lávka pro pěší, sportovní areál Hamr, občerstvení vl.
  7,57  - začátek regulovaného bet. koryta
  7,54  - stupeň kolmý, v. 0,5 m. most sil. Jižní spojka
  7,47  - stupeň v. 0,3 m. - pak vjezd do tunelu
              TUNEL cca 200 m. do zatáčky. TMA !!
  7,27  - konec tunelu
  6,97  - most silnice "CHodovská"
              za ním 10 m. vjezd do dalšího tunelu
              TUNEL cca 200 m. do zatáčky. TMA !!
  6,65  - 2 komíny plynárenské vp., řečiště zapadané stromy, občas průjezdné.
  6,10  - kolmý stupeň před mostem žel. v. 0,7 m. Nepodcenit, VÁLEC !!
              za mostem vjezd do TUNELU cca 200 m. TMA !!
  5,89  - hned za tunelem mostek pro pěší bez zábradlí
  5,37  - lávka a následně malý most
  5,09  - most silniční ul. "Michelská" restaurace "U Roháče" vp.
  4,69  - lávka pro pěší
  4,52  - most silniční ul. "Nuselská"
  4,33  - malý mostek silniční
  4,24  - kolmý stupeň, v. 0,5 m.
  4,19  - lávka pro pěší
  3,82  - ještě jedna lávka pro pěší , za ní železniční most
  3,81  - kolmý stupeň, v. 1,0 m. VÁLEC !!
              těsně za ním most silniční ul. "U seřadiště"
  3,40  - most silniční ul. "Vršovická"
              stadion TJ Bohemians vp.
  3,20  - most silniční ul. "Petrohradská"
  2,98  - most silniční ul. "U vršovického nádraží"
              park Grébovka vp.
  2,60  - kolmý stupeň GRÉBOVKA, v. 1,2 m. VÁLEC !!
  2,58  - lávka pro pěší
  2,52  - CÍL SPLUTÍ vp. loučka, možnost přistát.
  2,39  - mostek beton, pak tunel pod silnicí a železnicí
  2,24  - konec tunelu
  2,05  - most silnice ul. "Bělehradská"
  1,70  - most silnice ul. "Závišova" vp., divadlo Fidlovačka vl.
  1,52  - most žel. a sil. ul. "Na Folimance"
  1,39  - mostek pro pěší ul. "Spytihněvova" restaurace "U Botiče"vl.
  1,37  - hala Folimanka vp.
  1,23  - mostek sil. ul. "Svatoplukova" nahoře Nuselský most. Vdčt. vp.
  0,96  - lávka pro pěší do parku, dětské hřiště vp.
  0,70  - most silniční, ul. "Na slupi" začátek tunelu
              TUNEL cca 700 m. dlouhý. naprostá TMA !!
  0,25  - betonový stupeň pozvolný, v. 0,3 m. ve tmě dělá hrozný hluk.
              snad sjízdný cca v levé třetině
  0,00  - ústí do Vltavy na ř. km. 55,2 , možno přistát na nábřeží cca 100m pod ústím
                
 
RIO  BOTIČO                             RIO  BOTIČO
24. ŘÍJNA 2004                          24. ŘÍJNA  2004