Kanoe.cz

Termíny školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky v roce 2012

Již jsou známy termíny školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky a raftingu v roce 2012....

První školení a doškolení proběhne ve dnech 3.-6.5.2012 ve Olomouci. Druhé školení se bude konat rovněž v Olomouci, ale ve dnech 11.-14.10.2012.

Přihlaste se prosím včas, aby nebylo nutné některý termín rušit tak, jako se stalo v minulém a předminulém roce.

Další podrobnosti včetně přihlášky naleznete v příloze.