Kanoe.cz

Stav příprav na výstavbu vodáckého areálu v Brně

 Informace o přípravě výstavby vodáckého kanálu v Brně pro širokou vodáckou veřejnost. 

Historie

Plány na stavbu vodáckého kanálu v Brně se spřádají velmi velmi dlouho, začneme tedy rekapitulací.

Brno má zajímavou vodáckou historii, konaly se zde úplně první závody ve vodním slalomu v ČR, bylo to v roce 1937, mapa a letecký snímek úseku je zde: http://www.kanoe.cz/clanky/skola-kanoistiky/historie/historie/data.html

Nyní už na tomto úseku řeky Svratky není sebemenší náznak peřejí, sahá sem vzdutí jezu v Komíně. 

Posléze se brněnské závodění přesunulo na Riviéru, do míst, kde býval nízký jez a nyní je zde slalomová trať vybudovaná KK Brno. Podle plánů na rozvoj brněnské dopravy zřejmě zanikne i toto tréninkové místo. V Brně a širokém okolí tedy byl a je nedostatek terénů pro výcvik na divoké vodě a už velmi dlouho se objevují snahy řešit tento nedostatek vybudováním umělého kanálu. 

V roce 2001 bylo založeno Sdružení pro vodácký areál, které sdružovalo brněnské oddíly, které se chtěly na přípravě podílet a měly zájem o využití kanálu. Po prozkoumání všech lokalit, kde by teoreticky mohl být areál s kanálem vybudován, se ukázalo, že jediná lokalita využívající přirozený spád řeky a která má šanci na to, aby zde byla výstavba kanálu povolena, je plocha bývalých vodárenských nádrží v Pisárkách. Toto místo je pro výstavbu kanálu ideální - je v těsné blízkosti mnoha loděnic, dostupné MHD, navazuje na rekreačně sportovní oblast plánovanou kolem Řeky Svratky, přitom se jedná o zatím nevyužitou plochu. Skupina vodáků a současně i projektantů z brněnských Káčat dovedla projekt do stádia, kdy vše vypadalo velmi slibně, podali žádosti na dotčené orgány a získali většinu potřebných povolení, nutných pro územní rozhodnutí. Několik povolení ale nebylo vydáno, především proto, že tehdy byl na řece Svratce záložní vodárenský odběr. Tento problém se jevil jako neřešitelný a proto skupina projektantů přesunula své úsilí do lokality v Horních Heršpicích, kde měl vzniknout čistě čerpaný kanál. 

Současně se několik oddílů snažilo alespoň o vybudování cvičného terénu přímo v řece, který by nebyl provozně ani technicky náročný a sloužil by především dětem a začátečníkům. 

Současný stav

V několika posledních letech se celý projekt posunul dopředu s tím, že se zhodnotí všechny předchozí dlouholeté snahy o vybudování kanálu. Příprava navázala na původní projekt areálu v Pisárkách s tím, že vodárenský odběr už zde nebude využíván. Byl vypracována nová studie, projekt je připravován v koordinaci s požadavky státního podniku Povodí Moravy. Další významnou skutečností je zapojení projektantů současných světových vodáckých kanálů, tedy prof. Pollerta staršího i mladšího. Tím je zaručeno, že stavba bude mít vynikající parametry pro pořádání závodů nejvyšší úrovně. 

Areál byl zahrnut do strategických investičních záměrů města. Vypracována studie je velmi podrobná, její součástí je i propočet hodin, ve kterých bude kanál provozován na přirozeně protékající vodě a kdy bude v provozu čerpání. Výpočet vychází příznivě a ukazuje, že kanál bude mít mnohem nižší provozní náklady, než by měl kanál čistě čerpaný. 

Se zadáním projektování pro územní rozhodnutí se čeká na dostavbu velkého městského okruhu, ale vzhledem k tomu, že samotný areál je v místě, kde už je VMO v provozu, je možné projekt připravovat už nyní. 

Areál bude pro všechny vodáky i záchranáře

Pro širokou vodáckou veřejnost je výbornou zprávou i to, že se do projektu začlenil projekt cvičného terénu v korytě řeky. Provoz kanálu je plánován tak, že se vodáci po projetí kanálu budou vracet řekou zpět pod jez. Napsal bych proti proudu, ale to by nebylo přesné, protože při provozu kanálu s čerpáním v případě nedostatečného průtoku poteče voda řekou naopak a sveze vodáky pod začátek kanálu. K tomu, aby voda řekou tekla obráceně, je potřeba vybudovat jednoduchý vzdouvací objekt, kterým může být právě "šlajsna" a cvičné hrázky, které se původně měly budovat nezávisle na kanálu. Tento projekt už prošel výpočtem v rámci povodňových průtoků, proto jeho realizace bude uskutečnitelná.

Prakticky to znamená, že brněnský areál bude moci být využíván dvojím způsobem: Jednak může být v provozu kanál s velkým spádem a náročností pro pokročilé vodáky nebo náročnější výcvik záchranných složek. Kromě toho při zapnutém i vypnutém kanálu budou méně zkušení vodáci trénovat přímo v řece pod kanálem. 

Ukazuje se, že při ekonomicky rozumném plánování čerpání bude kanál dobře využitý - sportovní a turistické oddíly i záchranné složky a výcvikové středisko hasičů budou mít možnost využívat kanál v požadovaném rozsahu. 

Začlenění projektu do širšího plánu zpřístupnění brněnských řek

Důležitým parametrem projektu je jeho začlenění do plánu rozvoje města Brna. Na rozdíl od řady českých měst jsou řeky v Brně vyčleněné ze života města. Kolem Svratky vede frekventovaná silnice téměř po celé délce jejího průtoku městem, Svitava teče průmyslovou oblastí. Rekreace je možná jen v okrajových částech Brna a částečně na druhém břehu řeky než uvedená čtyřproudová silnice. Naštěstí nyní dochází ke změně myšlení a řeka se vrací do života - jak to známe z Prahy, Českých Budějovic a dalších českých měst i ze zahraničí. Vodácký areál je součástí tohoto plánu. Povede jím páteřní cyklostezka spojující sever a jih Brna, oblast bude propojena s parky v okolí. V blízkosti jsou i další zajímavá sportoviště a proto zde bude docházet k dalšímu využití pomocných ploch a staveb, například parkovišť.  Dostupnost a začlenění do města bude vynikajicí i ve srovnání s ostatními areály v ČR. 

Koordinace zájmů

Stavba vodáckého areálu bude veřejná investice. Nebude sloužit výhradně žádné skupině, všechny požadavky o podobě areálu se musí zkoordinovat předem tak, aby vyhovovaly tisícům lidí, včetně škol, záchranných složek a široké veřejnosti. Při plánování kanálu jsme tyto požadavky analyzovali, poučili se z organizace provozu podobných areálů v ČR i ve světě. Rozporuplné tlaky na představitele města nepomohou žádné z variant a proto se snažíme nejprve o domluvu se všemi zájemci. 

Pro informace o projektu nebo s požadavky na využití mne mohou zájemci kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., rádi kohokoliv přivítáme na schůzi Sdružení pro vodácký areál Brno, podáme informace o projektu a o proběhlých jednáních.    

Poděkování

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo  za ta dlouhá léta výstavbu kanálu připravovali a podporovali, vodákům z Káčat, kteří prošlapali cestu k vybudování kanálu v Pisárkách,  projektantům z Aquatisu,  kteří se podíleli i na projektu cvičných hrázek v řece, dále pracovníkům Povodí Moravy, kteří nyní vstřícně podporují společenský zájem kanál postavit a jednají s námi o technickém řešení. K prosazení výstavby kanálu přispívají i vynikající výsledky slalomu v KK Brno i v okolních oddílech. Vybudování kanálu by nemělo šanci na úspěch bez podpory brněnských radních, kteří organizují pravidelná jednání o projektu. 

Instagram #czechcanoe

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Víte kdo vyhrál?

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

2019 Oceania Championships

ICF Ranking Markkleeberg

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF