Kanoe.cz

Ochrana osobních údajů

Důležitá informace k evidenci členů oddílů a TJ
Regionální organizace  musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu členské základny ze všech svých jednotlivých TJ/SK, tedy i v případě, že v dané TJ/SK nedošlo od předcházejícího sběru dat ke změně počtu členů.
Při evidenci členské základny musí být dodržen zákon č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č.133/2000Sb. ve znění novely č.53/2004Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.
ČSTV se s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dohodl na způsobu, jak lze vyhovět podmínkám, ještě před začátkem účinnosti těchto zákonů a poté po novelizaci v r.2004.

 

Detailní výklad lze nalézt na internetové stránce ČSTV :

Věnujte pozornost „Závěrům z jednání s představiteli Úřadu pro ochranu osobních dat údajů„
Od r. 2006 již může docházet ze strany ÚOOÚ k postihům.
  

RSS rychlost