Kanoe.cz

Mistrovství ČR Račice 18. 7. – 21. 7.

MCR Martin Fuksa sedmMČR na krátkých tratích je letos čtyřdenním závodem pro všechny věkové kategorie.Kromě bojů o mistrovské tituly, bude v některých disciplínách dospělých ve hře i nominace na MS. V mládežnických kategoriích půjde o nominaci na podzimní závody OH nadějí, které budou letos na Slovensku. Mládež bude samozřejmě bojovat i o další body do Českého poháru mládeže a žebříčků SCM. U veteránů jsou ve hře body do ČP veteránů.

Předběžný časový pořad ZDE - bude upraven podle skutečných počtů závodníků přihlášených do jednotlivých disciplín. Pořadí jednotlivých disciplín zůstane zachováno. Časy startů se budou měnit pouze v řádech minut.

Přihláška do neděle 14. 7. 2019 do půlnoci.

Finální rozpis a rozlosování závodu bude zveřejněno na kanoe.cz do úterý 16. 7. večer.

Kategorie a disciplíny

Benjamínci A,B,C – celkem 4 disciplíny, 2 x singl (500 a 1000 hromadný start), 2 x debl (500 + 1000 hromadný start)

Benjamínky A,B,C – celkem 4 disciplíny, 2 x singl (200 a 500), 2 x debl (500 + 1000 hromadný start)

Žáci – celkem 5 disciplín. 2 x singl (200 + 1000), 2 x debl (500 + 1000), 1 x čtyřka (500)

Žačky – celkem 5 disciplín. 2 x singl (200 + 500), 2 x debl (200 + 500), 1 x čtyřka (500)

Dorostenci – celkem 6 disciplín. 3 x singl (200 + 500 + 1000), 2 x debl (500 + 1000), 1 x čtyřka (500)

Dorostenky – celkem 6 disciplín. 3 x singl (200 + 500 + 1000), 2 x debl (200 + 500), 1 x čtyřka (500)

 Kanoistky dorostenky + žačky – celkem 4 disciplíny. 2 x singl (200 + 500), 2 x debl (200 + 500)

+ možnost startu za ženy na C4 500 – přihlašujte přímo za ženy

Junioři – celkem 4 disciplíny. 3 x singl (200 + 500 + 1000), 1 x debl (1000) + možnost startu za muže (debl 200 + 500, čtyřka 500)

Muži – celkem 7 disciplín. 3 x singl (200 + 500 + 1000), 3 x debl (200 + 500 + 1000), 1 x čtyřka (500)

Ženy + juniorky kajakářky – celkem 7 disciplín. 3 x singl (200 + 500 + 1000), 3 x debl (200 + 500 + 1000), 1 x čtyřka (500)

Ženy + juniorky kanoistky – celkem 5 disciplín. 2 x singl (200 + 500), 2 x debl (200 + 500), 1 x čtyřka (500)

Veteráni – celkem 3 disciplíny. 2 x singl (200 + 1000), 1 x debl (500)

Veteránky – celkem 2 disciplíny. 2 x singl (200 + 500)

Upozornění k přihlašování a k průběhu závodu:

Závodí se podle platných Pravidel rychlostní kanoistiky

Jakékoliv dohlášky nejsou povoleny. Další změny v průběhu závodních dnů pouze dle pravidel 2019.

Běžnou rutinou je povinné odevzdávání podepsaných přihlášek před začátkem závodů.

Důrazně upozorňuji na povinnost vedoucích jednotlivých oddílů, mít u sebe všechny registrační průkazy přihlášených závodníků, včetně potvrzeních o zdravotní způsobilosti. Týká de samozřejmě i veteránů! Tyto doklady mohou být v průběhu MČR fyzicky kontrolovány.

Závody benjamínků

V závodech benjamínků C a benjamínek C na tratích 200 a 500m mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2009.

Benjamínci narození v roce 2010 a 2011 mohou startovat pouze v závodech na 1 km s hromadným startem (mladší závodníci startovat nemohou – NEPŘIHLAŠUJTE JE). Tentokrát je většina těchto závodů zařazena na čtvrtek, aby nejmenší mohli být případně na víkend již k dispozici rodičům). Přihlašujte do disciplíny MK1 – MC1 benjamínci (bky) C a do K2 – C2 bci B + C.

Čl 3.3.7 V závodech na krátkých tratích Českého poháru mládeže 2019 mohou v kategoriích benjamínků a benjamínek C startovat pouze závodníci narození v roce 2009. Ve sloučených kategoriích benjamínků a benjamínek B + C pak závodníci narození v roce 2008 a 2009. Při závodech s hromadným startem Českého poháru mládeže benjamínků a benjamínek C mohou kromě ročníku 2009 startovat ještě závodníci narození v roce 2010 a 2011. Všem mladším závodníkům je start zakázán. Stejné pravidlo platí i pro sloučené kategorie benjamínků a benjamínek B + C s hromadným startem.

 TRADIČNÍ BĚH BENJAMNKŮ PRBĚHNE V PÁTEK VEČER PO KONCI ZÁVODŮ NA VODĚ, BUDE UPŘESNĚNO

Hromadné kategorie a střídavé starty viz. Pravidla 2019

3.3. Střídavý start

3.3.1. Střídavým startem se rozumí možnost jednoho závodníka startovat v průběhu roku ve dvou či třech věkových skupinách.
3.3.2. Závodník smí startovat v jednom závodě na stejné trati a lodní kategorii pouze v jedné věkové skupině.
3.3.3 Střídavý start závodníka věkové skupiny žactva je povolen pouze o jednu věkovou kategorii výše, tedy pouze věkové skupiny dorostu. Povinnost používání plovací vesty zůstává pro tyto
závodníky v platnosti v plném rozsahu čl. 12.2.
3.3.4 Střídavý start věkové skupiny benjamínků do skupiny žactva je povolen jen do lodních kategorií K4 a C4, a to pouze pro benjamínky A.
3.3.5. V rámci věkových skupin benjamínků (A, B, C) je povolen start pouze o jednu věkovou kategorii výše. Přitom platí pravidlo o střídavém startu, uvedené v článku 3.4.2. Výjimkou je start benjamínků C ve sloučených kategoriích kanoistů (C1, C2 benjamínci A + B + C). I zde však platí čl. 3.3.6.
3.3.6. V kategoriích benjamínků C je povolen střídavý start pouze pro ročník narození 2009. Mladším závodníkům je jakýkoliv střídavý start zakázán.

 

Pro hromadné disciplíny vypsané speciálně na MČR 2019 na krátkých tratích platí:

 

K4 muži 500m – open kategorie

Startovat mohou muži, junioři i dorostenci (jen pokud nestartovali v K4 dorostenci)

Přihlašujte do K4 muži 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K4 dorostenci 500m

Startovat mohou dorostenci a žáci (jen pokud nestartovali v K4 žáci). Nesmí startovat benjamínek!

Přihlašujte do K4 dorostenci 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K4 žáci 500m

Startovat mohou žáci a benjamínci A (2007). Žádný mladší benjamínek (2008 a mladší) startovat nesmí.

Přihlašujte do K4 žáci 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K4 ženy 500m – open kategorie

Startovat mohou ženy, juniorky i dorostenky (jen pokud nestartovali v K4 dorostenky).

Přihlašujte do K4 ženy 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K4 dorostenky 500m

Startovat mohou dorostenky a žačky (jen pokud nestartovali v K4 žačky). Nesmí startovat benjamínka!

Přihlašujte do K4 dorostenky 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K4 žačky 500m

Startovat mohou žačky a benjamínky A (2007). Žádná mladší benjamínka (2008 a mladší) startovat nesmí.

Přihlašujte do K4 žačky 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C4 muži 500m – open kategorie

Startovat mohou muži, junioři i dorostenci (dorostenci mohou startovat i v C4 žáci a dorostenci)

Přihlašujte do C4 muži 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C4 dorostenci a žáci 500m

Startovat mohou dorostenci, žáci a benjamínci A (2007). Žádný mladší benjamínek (2008 a mladší) startovat nesmí.

Přihlašujte do C4 dorostenci 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C4 ženy 500m – open kategorie

Startovat mohou všechny závodnice (ženy, juniorky, dorostenky, žačky a benjamínky 2007.

Přihlašujte do C4 ženy 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

Ženské kanoistické disciplíny

 

C1 ženy a juniorky 200 a 500m, C2 ženy a juniorky 200 a 500m

Startovat mohou ženy, juniorky.

Přihlašujte do C1 ženy 200, C1 ženy 500, C2 ženy 200 a C2 ženy 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C1 dorostenky a žačky 200 a 500m, C2 dorostenky a žáčky 200 a 500m

Startovat mohou dorostenky, žačky a benjamínky A (2007). Žádná mladší benjamínka (2008 a mladší) startovat nesmí.

Přihlašujte do C1 dorostenky 200, C1 dorostenky 500, C2 dorostenky 200 a C2 dorostenky 500.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie

 

Ženské kajakářské disciplíny

 

Ženy a juniorky startují na MČR ve všech disciplínách (K1 200, 500, 1000, K2 200, 500, 1000) jako jedna kategorie „ženy + juniorky“.

Přihlašujte jako ženy.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

Sloučené disciplíny kajakářské a kanoistické disciplíny

 

K2 muži + junioři 500m

Startovat mohou muži a junioři.

Přihlašujte do K2 muži 500m.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

K2 muži + junioři 200m

Startovat mohou muži a junioři.

Přihlašujte do K2 muži 200m.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C2 muži + junioři 500m

Startovat mohou muži a junioři.

Přihlašujte do C2 muži 500m.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

C2 muži + junioři 200m

Startovat mohou muži a junioři.

Přihlašujte do C2 muži 200m.

Výsledky a vyhlašování vítězů jako jedna kategorie.

 

Speciální upozornění pro veterány:

Na žádost skupiny veteránů a po konzultaci a schválení veteránskou komisí jsou všechny disciplíny veteránů zařazeny ve čtvrtek 18.7.2019.

Prostudujte si pravidla o slučování a spojování kategorií. Podle těchto pravidel bude při MČR postupováno.

Další upozornění k průběhu závodů

Číslování drah bude stejné jako na závodech MEJ + U23. Dráha číslo 1 - u ostrova

V případě, že by v závodech na krátkých tratích startovalo více než 9 lodí se startovní číslo 10 čadí na dráhu 10 (za dráhu 9) a startovní číslo 11 na dráhu 0 (před dráhu 1).

V závodech benjamínků na trati 1 km s hromadným startem musí všechny lodě projet průjezdem z vratného kanálu na 1200 m nejpozději 10 minut před časem startu. Při průjezdu bude provedena prezentace.

Upozornění na Pravidela 2019

  1. Rozměry a hmotnosti lodí

Čl. 5.1.1.

V závodech vyhlašovaných SRK ČSK je ve věkových kategoriích žáků a starších zakázáno startovat na MK1, MK2, MC1, skládacích K1 a K2, mořských a nafukovacích K1 a cestovních C2. A to i v případě, že by tyto lodě vyhověly rozměry a hmotností výše uvedeným hodnotám.

Toto omezení vzniklo jako reakce na opakované případy, kdy v závodech ČP startuje závodník, který běžnou závodní loď nezvládá a tento handicap je kompenzován nasazováním neadekvátních lodí. Opět tyto případy odkazujeme na celou řadu menších kanoistických závodů mimo závody ČP.

 

Zvýšená kontrola a možnost uplatnění uvedených sankcí

Nedodržování těchto pravidel, která platí obecně již několik let, bylo v minulých letech více méně tolerováno. Pro letošní rok dostali rozhodčí pokyny k daleko přísnějšímu postupu.

Jedná se hlavně:

 

  1. Číslování lodí

Čl. 12.1.1.

 

Čísla musí být předepsaného rozměru, oboustranně čitelná a nepoškozená. Musí být upevněna na kryt paluby vždy vzadu za posledním členem posádky, ve svislé poloze, v podélné ose lodě. Způsob upevnění nesmí číslo nijak zakrývat. Loď bez správného čísla nebo s číslem špatně uchyceným nebo jinak nevyhovujícím nemusí být připuštěna ke startu.

Týká se hlavně starších C1 a C2.

  1. Výstroj závodníků

Čl. 13.1.1.

Závodník je povinen se dostavit na start a absolvovat jízdu oblečen ve vhodném sportovním oblečení, to znamená nejméně ve sportovním nátělníku a sportovních krátkých kalhotách. U vícemístných lodí (C2, K2, C4, K4) musí mít členové posádky z jednoho oddílu horní část oblečení (dres, tričko, nátělník apod.) stejného vzhledu.

Čl. 13.1.2.

V případě nesplnění požadavků bodu 13.1.1. nemusí být závodník – posádka připuštěna ke startu.

Další důležité informace

Most Štětí - uzavřen

 

Od 1.4.2019 bude uzavřen most přes Labe ve Štětí. Uzávěra má trvat více než rok. Jako náhradní je možno použít most v Mělníce a v Roudnici.

 

Zákaz používání „nebržděných kolečkových zařízení“

 

VV SRK ČSK na návrh STK a ve spolupráci s NOC Račice schválil z bezpečnostních důvodů zákaz používání všech nebržděných kolečkových zařízení kromě kol a koloběžek v areálu NOC Račice při závodech Českého poháru mládeže v roce 2019.

Znamená to, že počínaje polednem dne před závody a konče koncem závodů, se v celém areálu NOC Račice nebude moci jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, longboardech a na všech jiných kolečkových zařízení s výjimkou kol a koloběžek. Pro bruslaře z řad veřejnosti bude pro jejich vyžití vyhrazen prostor za vratným kanálem od mostu na ostrov až po konec kanálu.

Pořadatel závodů (NOC + ČSK) bude toto nařízení průběžně kontrolovat a při jeho porušování bude proti narušitelům zasahovat.

Věříme, že všichni lidé kolem kanoistiky toto opatření, které jednoznačně vede k zvýšení bezpečnosti všech účastníků kanoistických závodů, budou podporovat.

 

Stanování na ostrově

 

Po dohodě s NOC Račice, bude po dobu MČR na krátkých tratích umožněno stanování na ostrově v prostoru od cca 50 m nad cílem so cca 150 m nad cílem. Na ostrov bude povolen vjezd osobním autům + mikrobusům, bude tam instalováno sociální zařízení. Další sociální zařízení bude instalováno před mostem (u „plecháče“). Finanční prostředky na toto rozšíření služeb jdou z plateb za parkování a stanování, které NOC platíme v průběhu celé sezóny.

 

Jakékoliv další informace u Zdeňka Krpaty (STK SRK ČSK) 739539483; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

(STK SRK ČSK) 739539483; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost