Kanoe.cz

Dizertační práce o vlivu specifické výkonnosti ve vodním slalomu

Dis praceMgr. Svatka Nováková, Ph.D. obhájila dizertační práci na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně na téma  Vliv úrovně specifické a obecné výkonnosti juniorského reprezentačního družstva ve slalomu na divoké vodě  na výsledky rozhodujících závodů.

pdfVliv_urovne_specificke_a_obecne_vykonnosti_juniorskeho_reprezentacniho_druzstva_ve_slalomu_na_divoke_vode.pdf5.02 MB

Ve studii jsou zpracované výsledky testování juniorů za 15 let ve vodním slalomu, od roku 2000 - 2015, které provádí realizační tým juniorů. Autorka sleduje jak jednotlivce, v průběhu jejich celého, několikaletého působení, tak celé generace reprezentantů. Zjišťuje závislosti mezi tělesnou zdatností a specifickou výkonností juniorských reprezentantů České republiky.

Dále zkoumá vliv specifické výkonnosti na výsledky a umístění juniorských reprezentantů na závodech. Analyzuje a vyhodnocuje výsledky testů tělesné zdatnosti a specifických testů na vodě z let 2000–2015 a porovnává jejich vazbu s výsledky rozhodujících závodů. Na základě získaných výsledků a vazeb mezi jednotlivými výkony a ukazateli výkonnosti navrhuje úpravu realizované testové baterie tak, aby zahrnovala i další proměnné, se kterými doposud tato testová baterie nepracovala.

V další části práce se zaměřuje na doposud zpracované výzkumy, zahraniční i tuzemské, v oblasti vodního slalomu, veslování i rychlostní kanoistiky.

--
PhDr. Milan Bily, Ph.D.

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů