Kanoe.cz

Mrázová, G.

MRÁZOVÁ, G. Negativní vliv pádlování na C1 na vrcholové úrovni na pohybovou soustavu sportovce – svalové dysbalance. Praha : UK FTVS, 2006, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.

Zjistit, ke kterým svalovým dysbalancím dochází při dlouhodobé jednostranné zátěži při pádlování na kanoi. EMG měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu - to vše s porovnáním s kineziologickým vyšetřením. Práce svalových skupin při jednostranné dlouhodobé zátěži vykazuje dysbalance v horní polovině těla. Výsledek z EMG je potvrzen výsledkem kineziologického vyšetření. Je třeba aplikovat kompenzační cvičení do tréninku.

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů