Kanoe.cz

Zkoušky trenérů III. třídy - rychlost

Dne 20.5.2006 se konaly zkoušky trenérů III.třídy. Příští a poslední termín zkoušek se bude konat v sobotu 22.7.2006 v Račicích.

Výsledky zkoušek trenérů III. třídy - KR

V závěrečných testech školení trenérů III. třídy uspělo 13 nových trenérů. Opravný termín, pro ty kteří neuspěli, se bude konat v sobotu 20.5.2006 večer v Račicích.

Závěrečné zkoušky trebnérů III. třídy - KR

1. trenérská třída

Do konce dubna je termín přihlášek na 1. trenérskou třídu.

Termín konání zkoušek Kurzu trenérů III. KR

Závěrečný test ke kurzu trenérů rychlostní kanoistiky III. třídy se bude konat v sobotu 29.4. v Praze na Stadionu vodních sportů.

Trenérská škola II. třída

Nabídka studia trenérské školy - Licence B.
Pro všechny sporty i sekce.

Školení trenérů III. třídy

Uskuteční se ve dnech 26.11. a 27.11.2005 v klubovně loděnice Sparta Praha v Praze v Bráníku. (dosud se řádně přihlásilo 17 zájemců).

Ofocené dokumenty

 

Materiály o tréninku

Vážení přátelé,
v knihovně SPORTIS ČSTV jsou k dispozici metodické materiály týkající se jednotlivých sportovních odvětví i obecného sportovního obsahu.

Školení rozhodčích

Seminář rozhodčích rychlostní kanoistiky, plánovaný na listopad 2005 se překládá na únor/březen 2006. Pozvánky na akci s konkrétním termínem a místem konání budou účastníkům včas rozeslány.