Kanoe.cz

Netiketa

Otevřený dopis všem komentujícím.

Vážení přátelé a kamarádi,
věřte, že si nechci činit patent na rozum, ba ještě méně je mým cílem kohokoliv svým projevem urazit či odradit od dalšího veřejného projevování! Ale...

Při pročítání reakcí na jednotlivé články na tomto serveru jsem si již několikrát všiml, a vrcholem je pro mě zřejmě v něčích očích kontroverzní článek hodnocení našich olympijských nadějí, jistého poklesu kultury projevu některých přispěvatelů do diskuze ke zveřejněným článkům.
Proto jsem si dovolil vypůjčit část nápovědy programu Pmail, věnovanou takzvané Netiketě, aneb zásadám a etiketě elektronické komunikace, a upravit ji pro potřeby komentování článků na VEŘEJNÉM serveru, který si bohužel řada přispěvatelů plete se soukromým chatem.

 

 

 


Nejprve několik obecných pravidel:
 • Elektronická pošta (diskuze) je formou komunikace mezi lidmi, proto nikdy není od věci základní zdvořilost.
 • Stručnost. Dvacetistránkový výňatek z Kantovy Kritiky čistého rozumu vám nezíská příliš mnoho přátel.
 • Slušnost. Názory na to, co je a co není urážlivé, se různí. Vyhýbejte se projevům, které by mohly urazit z hlediska náboženství, rasy, politiky nebo pohlaví.
 • Pokud o něco žádáte, nezapomeňte poprosit. Stejně tak nebolí poděkovat za službu, kterou vám někdo poskytl. Může to vypadat triviální, ale je s podivem, kolik lidí dokonale zdvořilých v běžném životě zapomíná v elektronické komunikaci na základní slušnost.
 • Neočekávejte okamžitou odpověď. Když nedostanete odpověď do deseti minut, neznamená to ještě, že vás dotyčný ignoruje, a nemusíte se hned urážet. Elektronická pošta je možnost zabývat se korespondencí tehdy, když má člověk čas a příležitost.
 • Pamatujte, že neexistuje poštovní tajemství. Není rozumné posílat velmi intimní nebo důvěrné informace.
 • Podávejte dostatečné informace. Pokud posíláte elektronicky otázku, musíte poslat dostatek informací, aby mohla být uspokojivě zodpovězena.
 • Hlavně si pamatujte, že elektronická pošta je forma komunikace mezi lidmi. Každý elektronický dopis si po sobě pečlivě přečtěte a přemýšlejte, jak byste na něj reagovali, kdyby ho někdo poslal vám. Žádná chvilka věnovaná zesrozumitelnění elektronických zpráv není vynaložena nadarmo, proto od teď přestaňme spěchat.

A teď pár konkrétních náležitostí příspěvků do elektronické diskuze:
 • Jméno a adresa:
  Pokud to charakter vašeho příspěvku dovoluje, definujte vždy vaše jméno, nikoli zkratku či přezdívku jméno slouží pro vaši identifikaci nejlépe a nejrychleji. Uvádějte též elektronickou adresu pro případnou soukromou odpověď. Nemám nic proti anonymním příspěvkům, má-li k tomu onen jedinec VÁŽNÝ důvod, ale je žádoucí dodržet ostatní základní pravidla.
 • Řádek Věc:
  Na tento řádek nikdy nezapomínejte. Předmět dopisu by měl něco říkat o jeho obsahu. Předmět dopisu často bývá jedinou informací o obsahu dopisu, když je příjemce prohledává. Pokud odpovídáte a měníte téma rozhovoru, změňte i předmět, nebo ještě lépe začněte nový dopis. Předmět obvykle slouží k nejsnazšímu sledování průběhu konverzace, takže změnu tématu beze změny předmětu může mást a znesnadňovat zařazení dopisu.
 • Délka, obsah a formát:
  Délku dopisu se snažte přizpůsobit tématu.
  Snažte se dopis rozdělit do logických odstavců a nepoužívejte zbytečně dlouhá souvětí.
  Nedopouštějte se gramatických a pravopisných chyb. Elektronická pošta je způsob komunikace - špatné vyjádření a pravopisné chyby činí čtení obtížnější a mohou vést i k nedorozumění. Pravopisné chyby vypovídají mnohé o pisateli. Jenom proto, že elektronická pošta je rychlá, nemusí být ještě po formální stránce odbytá. Když už se obtěžujete něco psát, obtěžujte se také napsat to bez chyby.
  Vyhýbejte se emocím - dopisům psaným ve vzteku. Dopisy psané v momentálním rozrušení obvykle jen zhoršují situaci a pisatelé jich později litují. Než začnete s někým ”válku”, nejprve se uklidněte a všechno si rozmyslete (běžte si uvařit kávu - uvidíte, jak se stačíte uklidnit za těch 5 minut, než ji vypijete, kromě toho šálek dobré kávy je výborný uklidňující prostředek).
  Pokud váš poštovní systém podporuje různé druhy písma (tučné, kurzíva, barvy), ověřte si, že poštovní program příjemce dokáže takové dopisy zobrazit.
 • Odpovědi:
  Rozmyslete si, pro koho má váš dopis opravdu cenu. Je zbytečné posílat odpověď ”Souhlasím” celé elektronické konferenci, takový dopis je lepší poslat soukromě odesílateli původního dopisu.
 • Podpisy:
  Pokud můžete, vždy používejte podpis.

Věřím, že délka tohoto dopisu je přiměřená tématu, že bude pro mnohé z vás přínosem a těším se na další potkávání s vámi všemi u vody.
Pavel Žofka