Kanoe.cz

Testovaci otazky pro skoleni licence B.

Zkušební otázky k závěrečným zkouškám pro trenéry licence B (specielní část).

Zkoušky se konají dne 23.4.2005

Obecná část (test) v 17:00
Speciální část (ústní zkoušky) od 18:00

Otázky:

1. Technika jízdy na kanoi – popis principů a správného provedení
2. Technika jízdy na kajaku – popis principů a správného provedení
3. Metodika výuky techniky pádlování na kanoi od začátečníků po dospělé
4. Metodika výuky techniky pádlování na kajaku od začátečníků po dospělé
5. Hlavní chyby v technice pádlování na kanoi a jak je odstranit
6. Hlavní chyby v technice pádlování na kajaku a jak je odstranit
7. Trénink benjamínků (10 až 12 let) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
8. Trénink žactva (13 a 14 let) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
9. Trénink dorostu (15 a 16 let) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
10. Trénink juniorů (17 a 18 let) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
11. Trénink dospělých (18 a 23 let) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
12. Trénink dospělých (23 let a více) – definování vhodného objemu, rozložení aktivit a preference přípravy dle věku.
13. Trénink rychlosti v rychlostní kanoistice – kdy začít, kolik a jak trénovat
14. Trénink aerobní vytrvalosti v rychlostní kanoistice – kdy začít, kolik a jak trénovat
15. Trénink anaerobní vytrvalosti v rychlostní kanoistice – kdy začít, kolik a jak trénovat
16. Trénink síly v rychlostní kanoistice – kdy začít, kolik a jak trénovat
17. Obecná příprava v rychlostní kanoistice.
18. Použití specielních tréninkových prostředků a metod.
19. Specifika tréninku na trať 500m – metodika tréninku, doporučené objemové ukazatele, doporučené funkční hodnoty – závislost na výkonu
20. Specifika tréninku na trať 1000m – metodika tréninku, doporučené objemové ukazatele, doporučené funkční hodnoty – závislost na výkonu
21. Specifika tréninku na trať 200m – metodika tréninku, doporučené objemové ukazatele, doporučené funkční hodnoty – závislost na výkonu
22. Specifika tréninku na maratón – metodika tréninku, doporučené objemové ukazatele, doporučené funkční hodnoty – závislost na výkonu
23. Pravidla rychlostní kanoistiky
24. Aktuální změny v pravidlech rychlostní kanoistiky
25. Zásady rozcvičování před výkonem a vycvičování po výkonu
26. Zásady bezpečnosti a principy první pomoci v rychlostní kanoistice
27. Vývoj kanoistiky v Českých zemích
28. Vývoj kanoistiky ve světě
29. Organizační struktury domácí i světové kanoistiky (ČSK, ICF, MOV)
30. Historický vývoj kajaku a kanoe (tvar, materiály atd.)
31. Plánování tréninkového procesu (principy, postup vytváření, aplikace v tréninkovém procesu)
32. Vyhodnocování tréninkového procesu (tréninková dokumentace, testování a jeho vyhodnocení, atd.)
33. Psychologie v tréninku rychlostní kanoistiky.
34. Výživa, doping a životospráva v rychlostní kanoistice
35. Zátěžová diagnostika v rychlostní kanoistice – vysvětlení pojmů
36. Regenerace a kompenzační cvičení (proč a jak?)
37. Doplňkové sporty (proč a jak?)