Smutná zpráva

S lítostí oznamujeme celé vodácké veřejnosti, že v pátek 24. 9. nás opustil ve věku 87 let Ing. Michal Ježek. Jeho jméno je spjato především s rychlostní kanoistikou, jejíž sekci dlouhá léta na svazu vedl, svoji energii a schopnosti však uplatňoval ve prospěch celého Českého svazu kanoistů.

Michal byl členem Vodáckého oddílu Radotín, kde působil v řadě dobrovolných funkcí – předseda oddílu, člen výboru, trenér mládeže. Michal na sebe ale brzy upozornil především jako schopný organizátor kanoistických soutěží. Společně s kamarádem Pavlem Vejnarem deset let od roku 1963 pořádali  „Radotínský slalom“.

V roce 1973 byl zvolen do předsednictva Českého svazu kanoistů. Po rozdělení Československa a ustavení Českého svazu kanoistů v roce 1993 se Michal Ježek významnou měrou podílel na novém uspořádání organizační struktury kanoistiky v ČR. Svým osobitým přístupem pomáhal svaz stabilizovat a nastavit jeho současnou funkční podobu. Přinesl do vodáckého sportu respekt, úctu a slušnost při jednání a řešení všech problémů.

Od roku 1993 předsedal Sekci rychlostní kanoistiky v ČSK. Sekci řídil až do roku 2005, kdy práci předal mladším nástupcům. Souběžně s řízením sekce, vedl v období 1998 – 2005 též celý Český svaz kanoistů. Po ukončení funkčního období byl jmenován čestným předsedou ČSK.

Michal se i nadále, a to až do konce svého života zajímal o dění v našem sportu. Dokud mu to zdravotní stav dovoloval, navštěvoval závody Českého poháru v Račicích, rád si povídal s trenéry a měl blízko i k závodníkům. Měl radost z dobře fungujícího svazu a všech kanoistických úspěchů. Jedenkrát týdně navštěvoval sekretariát ČSK na pražském Strahově, zajímal se o výsledky reprezentantů, o práci komisí a často byl poradním hlasem při řešení komplikovaných situací. Jak on říkával, byl naší „přídavnou pamětí“.

Budeme na něj dlouho vzpomínat. Čest jeho památce.

Parte_Michal_Ježek.pdf

M.Jezek U.Feldhof

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00