• 1

Kvalifikace v oboru vodní turistiky

Dne 18.4.2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do Národní soustavy kvalifikací (NSK), což je portál pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení je možné získat složením zkoušky před autorizovanou osobou (AO) bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky, její obsah i vstupní požadavky na uchazeče jsou pevně stanoveny tímto standardem.  Standard je určen pro instruktory na tocích do obtížnosti WWIII ......

Kurz pro odbornost „Instruktor vodní turistiky“ akreditovaný odborem sportu MŠMT o rozsahu 150 hodin stále existuje, ale u nově akreditovaných kurzů musí závěrečná zkouška také probíhat před autorizovanou osobou podle schváleného standardu.

Na stránkách NSK najdete seznam autorizovaných osob, kterými jsou v tomto okamžiku:

Svoboda Miloslav DiS - Vazovova 3228/3, 14300 Praha 4 - Modřany
Vodácká škola záchrany s.r.o. - Sokolská 823, 54701 Náchod
VODÁK sport, s.r.o. – Kaštanová 127, 620 00 Brno

Kterékoli z těchto AO můžete podat přihlášku ke zkoušce na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách MŠMT. AO je pak povinna do 21 dnů vyhlásit termín zkoušky a zveřejnit ho prostřednictvím portálu NSK.

Kvalifikace vystihuje docela dobře obsah činnosti průvodce cestovních kanceláří na řekách do WW3, je použitelná i pro činnost instruktora vodní turistiky pro oddíly, vodácké školy a cestovní kanceláře, schválením tohoto standardu není jiná možnost získání kvalifikace v oboru vodní turistiky.


V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditovány "Kurzy vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" s rozsahem 40 hodin (dříve Instruktor školní vodní turistiky), které jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky a absolvent je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Absolvování tohoto kurzu může být dobrým základem pro začínající instruktory v oddílech, ale jeho váha z hlediska právní zodpovědnosti je pochybná. Úroveň pořádaných kurzů je velmi rozdílná.


Český svaz kanoistiky pořádá školení záchrany a seminář pro instruktory a vedoucí oddílů, který je zaměřen na metodiku výcviku a vedení akcí i na těžké vodě do WW4 jako tomu bylo u školení Cvičitelů a Instruktorů VT. Na těchto seminářích se zaměříme na ověření znalostí a praktických schopností, řešení problémů, sdílení novinek a zkušeností z oddílů mezi cvičiteli.

Český svaz kanoistiky doporučuje všem instruktorům a cvičitelům účast na doškolovacím semináři, školení záchrany, nebo jiném vodáckém kurzu nejdéle po pěti letech.


Pro dotazy, informace, doporučení školení mě můžete kontaktovat, ráda vysvětlím, poradím, zajistím.

Renata Neumannová, tel.: 604 737 687, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout