Zápis z rady raftingu 4/2014

Zpráva ze zasedání rady raftingu SVoČR 4/2014
Praha - Trója, 6. května 2014

Přítomni:    Libor Polák, Martin Procházka, Libor Peška, Jan Vávra, Milan Znamenáček, Vladimír Raška, Vratislav Šembera
Nepřítomni:   ---
Omluveni:      ---
Hosté:    Stanislav Hájek (Kontrolní komise SVoČR)
1)    Informace o vývoji situace okolo ME 2014 Bosna a MS 2014 Brazílie
•    Rada raftingu vyslechla informaci o zrušení ME R6 2014 v Bosně z důvodu přírodní katastrofy (záplavy). V roce 2015 se dle rozhodnutí IRF uskuteční ME R6 v Bosně v přibližně stejném termínu a na tomtéž terénu.
•    Rada raftingu vyslechla informaci o přesunutí MS R6 2014 v Brazílii z důvodu extrémního sucha. Náhradní termín bude upřesněn vedením IRF.

2)    Změny v termínové listině ČP 2014
•    Rada raftingu vzala na vědomí informaci RK Hodonín o nemožnosti uspořádat závod ČP na Víru v červenci tohoto roku z důvodu extrémního sucha.
•    Závod ve Víru (R4) je zrušen bez náhrady.
•    Pro účely stanovení pořadí ČP juniorů se v roce 2014 posádkám započtou závody takto:
- sjezd – započtou se 2 nejlepší výsledky ze 4 uskutečněných sjezdových závodů (Sázava I, Sázava II, Vltava – Vyšší Brod, Vltava – Lipno)
- slalom, sprint -  započtou se 2 nejlepší výsledky ze 2 uskutečněných závodů (Trója, České Vrbné)
- v případě rovnost bodů rozhodne o pořadí v ČP kombinace MČR.

3)    Změna Směrnic 2014
•    Vzhledem k tomu, že závod ČP ve sjezdu na Lipně již nekoliduje s novým termínem MS 2014 v Brazílii, rada schválila přesun 4. závodu ČP ve sjezdu na Lipno.  
•    Rada raftingu z důvodu přesunů termínů a terénů tuzemských i mezinárodních závodů schválila změny ve Směrnicích 2014.
•    Nové znění Směrnic 2014 a aktualizovanou termínovou listinu naleznete zde.

4)     Informace o člunech Colorado určených jako ceny v roce 2014
•    Stejně jako v minulých letech má Rada na základě sponzorské smlouvy k dispozici čluny Gumotex Colorado 450 pro ocenění nejlepších posádek SVoČR. V roce 2014 disponuje rada 7 čluny, které použije takto:
- 4 čluny obdrží celkoví vítězové ČP 2014 v kategoriích muži, ženy, junioři 19, junioři 23
- 2 čluny obdrží vítězové kombinace MČR 2014 v kategoriích muži, ženy
- 1 člun obdrží vítěz bodování v soutěži klubů pracujících s mládeží (viz čl. 8 Směrnic 2014).

5)    Následující jednání Rady raftingu
•    Další jednání Rady raftingu proběhne v rámci závodů v Českém Vrbném.
Místo a čas jednání budou upřesněny.

Dne 10. května 2014 vypracoval:
Vratislav Šembera