Zápis z rady raftingu 3/2015

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 3/2015
Přílohy: pracovní návrh termínové listiny, rozdělení příspěvků pro kluby

Praha, 10. listopadu 2015

Přítomni:       Martin Procházka, Libor Polák, Vladimír Raška, Libor Peška, Vratislav Šembera

Nepřítomni:   ---

Omluveni:      Milan Znamenáček, Jan Vávra

Hosté:             ---

1)      Inventura uložených raftů

 • Rada provedla fyzickou inventuru raftů ve skladu v budově.
 • Konstatovala a ověřila tyto počty plavidel:

-     R4 G Colorado sportovní nový 7 ks

-     R4 G Colorado sportovní použitý 10 ks (z toho 2 kusy bez originálního vaku)

-     R4 G Colorado rekreační nový 8 ks

-     R6 G Pulsar nový 3 ks

-     R6 G Pulsar použitý 15 ks

2)      Příspěvky na činnost klubů

 • Rada schválila rozdělení příspěvků na činnost klubů SVoČR a příspěvků pro kluby pracující s mládeží pro rok 2015 dle stanoveného klíče.
 • Rada pověřila tajemnici Hanu Heralovou obesláním všech klubů s podrobnými pokyny pro vyúčtování příspěvku.

3)      Termínová listina 2016

 • Rada projednala pracovní návrh termínové listiny a terény pro závodní období 2016.

4)      Rozpočet 2016

 • Rada projednala pracovní návrh rozpočtu pro rok 2016.

5)      Podpora klubů pracujících s mládeží

 • Vratislav Šembera seznámil radu s návrhem hlavních zásad pro podporu systémové práce s mládeží.
 • Rada pověřila Vratislava Šemberu dalším zpřesněním (včetně konkrétní finanční podpory případných vzniklých SCM)

6)      Různé

 • Rada diskutovala možnost zkrácení startovních intervalů na závodech ČP s ohledem na nutnost zatraktivnění závodů a také na potřebu většího časového komfortu závodníků. Dovolí-li to podmínky pořadatelů a charakter trati (terénu), navrhuje rada intervaly 30 vteřin pro sjezd a sprint a 60 sekund pro slalom.
 • Rada opět diskutovala možnost zhotovení velkorozměrového nafukovacího banneru, resp. nafukovací brány pro účely vyhlašování výsledků závodů. Nedošla zatím v této věci k závěru.
 • Rada s ohledem zvýšeného počtu branek na slalomových závodech diskutovala možnost navýšení počtu rozhodčích uvedených v čl.1 pro slalom ze stávajících 16 na 18.
 • Rada diskutovala opět problematiku nové svazové časomíry. Rozhodnutí v této věci zatím nepřijala.

7)      Následující jednání Rady raftingu

 • Následující jednání Rady raftingu proběhne v Praze, v roce 2016.

Dne 12. listopadu 2015 vypracoval:

Vratislav Šembera


Přílohy: