Zápis z rady raftingu 1/2015

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 1/2015
Praha, 3. února 2015

Přítomni:
Martin Procházka, Libor Polák, Vladimír Raška, Milan Znamenáček, Jan Vávra, Vratislav Šembera
Nepřítomni: ---
Omluveni: Libor Peška
Hosté: Stanislav Hájek (Kontrolní komise), Hana Heralová (tajemnice svazu)

1) Termínová listina 2015

 • Rada schválila návrh předběžné termínové listiny pro závodní období 2015.
 • Rada konstatovala, že se osvědčil v minulé sezóně ověřovaný model, kdy proběhnou v rámci jednoho víkendu 2 závody ČP ve slalomu (soboty) a 2 závody ČP ve sprintu (neděle). Tento model se v roce 2015 bude týkat závodů na Trnávce a ve Víru
 • Termínová listina je přílohou této zprávy.
 • Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR na tyto terény:
  A.Český pohár R4
  Kategorie dospělých:
  Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 4 závody)
  Sázava I - SO (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Kamenice - Plavy I – SO (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Kamenice - Plavy II – NE (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Labe – SO (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Lipno - SO (muži, veteráni – Čerťáky; ženy, veteránky - horní trať)

  Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 4 závody)
  Trója (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Trnávka I – SO (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Trnávka II – NE (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  České Vrbné (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Roudnice (muži, ženy, veteráni, veteránky)

  Kategorie juniorů, juniorek
  Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 3 závody)
  Sázava I - SO
  Sázava II - NE
  Labe – SO
  Lipno – SO (horní trať)

  Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 4 závody):
  Trója
  Vír I
  Vír II
  České Vrbné
  Roudnice

  B.Mistrovství republiky R4 
  MČR R4 – sjezd
  Kamenice II – NE (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  Sázava II - NE (junioři, juniorky)
  MČR R4 – slalom, sprint
  Trnávka II – NE (muži, ženy, veteráni, veteránky)
  České Vrbné (junioři, juniorky)
  MČR R4 – hlídky
  Roudnice

  C.Nominace R6 (všechny kategorie)
  Sjezd
  Labe - NE
  Lipno – NE (muži, ženy, veteráni – Čerťáky; veteránky, junioři, juniorky - horní trať)
  Slalom, sprint
  Trója
  České Vrbné

  D.Mistrovství republiky R6 (všechny kategorie)
  MČR R6 – sjezd

  Lipno – NE (muži, ženy, veteráni – Čerťáky; veteránky, junioři, juniorky - horní trať)
  MČR R6 – slalom a sprint
  České Vrbné

2) GUMOTEX BARAKA CUP 2015

 • V roce 2015 bude vyhlášen GUMOTEX BARAKA CUP 2015 v kategorii R2.
 • Přesná pravidla budou uvedena ve Směrnicích pro závody raftů pro rok 2015.
 • Společnost Gumotex věnuje do toho seriálu v roce 2015 10 ks plavidel Baraka, na kterých se bude závodit.
 • Vítěz tohoto seriálu v kategorii MIX vyhraje plavidlo Gumotex Baraka.
 • Seriál bude tvořen ze závodů: Troja, Trnávka, Vír, Č. Vrbné a Roudnice.

3) Změny pravidel raftingu

 • Vráťa Šembera informoval radu o změnách pravidel raftingu pro rok 2015 navrhovaných Komisí rozhodčích SVoČR.
 • Rada navržené změny pravidel schválila. Změny budou předloženy ke schválení Předsednictvu SVoČR a poté zveřejněny na serveru.
 • Změny budou zapracovány do stávajícího znění Pravidel raftových závodů vydaných v roce 2007 a poté budou nově vydány v tištěné i elektronické formě jako Pravidla raftových závodů 2015 (termín tištěné verze – pol. března).    

4) Rozpočet Rady raftingu SVoČR

 • Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2015, který předložil Libor Polák.

5) Informace z IRF

 • Martin Procházka předložil radě informace z vedení IRF.

6) Svazová časomíra

 • Martin Procházka informoval radu o technickém stavu svazové časomíry, kterou provozuje obsluha z KV Viking Mladá Boleslav. Po letech používání je již časomíra na hranici životnosti.
 • Obsluha navrhla radě 4 možnosti, jak časomíru obnovit v závislosti na záměru, který rada má pro její využití v dalším období.
 • Rada předpokládá využívat časomíru v dalších letech zhruba ve stejném rozsahu jako v minulosti (všechny sjezdové závody, případně sprinty, výjimečně slalomové závody malého rozsahu).
 • Rada pověřuje zástupce KV Viking Mladá Boleslav vypracováním finančního požadavku na obnovu časomíry v korelaci s předpokládaným budoucím využíváním (pevný startovací čas + 2 optické závory (start, cíl), potřebný software atd.)

7) Reprezentační kodex

 • Rada se rozhodla doplnit pravidla v kodexu reprezentantů o body týkající se společných vizuálních prvků na vybavení reprezentace.

8) Následující jednání Rady raftingu

 • Termín dalšího jednání Rady raftingu bude stanoven.

Dne 4. února 2015 vypracoval:Vratislav Šembera