Zápis z předsednictva SVoČR 19.10.2018

Nejbližší jednání Rady raftingu proběhne v úterý 13.11.2018 v 16 hod na sekretariátu SVoČR.

Příští předsednictvo: 4.12. od 16:00 v Praze

zápis