Konference Svazu vodáků České republiky

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhla konference Svazu vodáků České republiky.
Byl zvolen nový předseda, Rada raftingu, Rada pramic i kontrolní komise.

V tomto článku naleznete všechny potřebné dokumenty - výsledky voleb, Stanovy SVoČR, Zásady činnosti a také Usnesení konference SVoČR.

výsledky voleb

stanovy SVoČR

zásady činnosti SVoČR

usnesení konference

zápis ze zasedání nově zvolené Rady raftingu


Předsednictvo SVoČR
předseda: Libor Polák
místopředseda: Vratislav Šembera (předseda Rady raftingu)
místopředseda: Pavel Kubásek (předseda Rady pramic)
člen: Libor Peška (místopředseda Rady raftingu)
členka: Jitka Müllerová (místopředseda Rady pramic)

Rada raftingu
předseda: Vratislav Šembera
místopředseda: Libor Peška
člen: Lenka Bauerová
člen: Jan Vávra
člen: Martin Procházka

Rada pramic
předseda: Pavel Kubásek
místopředsedkyně: Jitka Müllerová
člen: Daniel Pánek
členka: Monika Kociánová
člen: Jiří Brožík
člen: Pavel Kafka
členka: Veronika Nováková