• 1
  • 2

IRF a WRF základní porovnání v roce 2018

Vzhledem ke složité a pro někoho možná nepřehledné situaci na poli světového raftingu Rada raftingu oslovila Stanislava Hájka s prosbou o srhrnutí a porvnání dvou raftových federací, tedy IRF a WRF. Tento text doporučujeme českých reprezentantům, zvláště pak juniorům, kteří neznají všechny historické souvislosti.

International rafting federation zal. 1997 World rafting federation zal. leden 2018
web
Facebook
web
Facebook
IRF logo 2018 WRF logo 2018
Navazuje na CWWC a soutěže na atraktivních  řekách, kategorie R6 na větší a divočejší řeky, R4 postupně na kanály s výhledem na OH. Má ucelený systém vzdělávání guidů pro komerční rafting. Po dlouhých diskuzích pořádá vždy lichý rok MS a kontinentální mistrovství v R6 a v sudých letech MS a kontinentální mistrovství v R4. Má přísné podmínky a kontrolní mechanizmy na národní nominace zakotvené ve stanovách a pravidlech. Zastává samostatnost a nezávislost sportu RAFTING

Navazuje technicky na IRF, je to federace, která vznikla  „na truc“ s úzkou vazbou na  ICF a tím chce zrychlit cestu na OH. Orientuje se na  R4 a mládež. Zatím pořádala federace pouze jedno MS juniorů do 23 let ovšem bez řádných národních výběrů a nominací, tedy - kdo se přihlásí či koho pozvu - ten jede na MS.

Chybějící legislativu nahrazuje prohlášením, že každý člověk si může dělat, co chce, a WRF to raftařům umožňuje. Chce se věnovat paralyraftingu a existuje díky uznání ICF.

IRF o cestě na olympijské hry diskutuje a připravuje cestu od roku 2009, plní postupné kroky dané světovou sportovní legislativou, podle zakládacích členů WRF příliš pomalu.

Téměř před uznáním IRF mezinárodní organizací neolympijských sportů GAISF vstoupila do této cesty WRF.

K cestě k olympijskému hnutí využilo vedení osobní známosti v MOV (Ital - Ital). Již ve své zakládací deklaraci definuje cíl mládež, postižené a ICF, které je mají dovést k olympiádě. Dá se očekávat zimní aktivita na tomto jednacím poli. Stojí v cestě IRF do  GAISF.
IRF - Pravidla závodů se pravidelně upravují, modernizují a aktualizují podle celosvětové demokratické diskuze, což je vždy velmi složité a zdlouhavé. Pravidelně jsou tyto diskuze od prosince do února na diskusním fóru www.intraftfed/forum. Zpočátku IRF byly 3 disciplíny SJEZD, SLALOM a  (TT a H2H) TT a H2H se hodnotily dohromady až do roku 2008, od roku 2008 se jezdí závody v raftingu ve 4 disciplínách, od  roku 2018 je změna v disciplíně H2H z prvotního sprintu na sprint s technickou vložkou. Hodnotí se sjezd 400 b, slalom 300 b, H2H 200 b, TT 100 b. WRF - Pravidla závodů převzala z IRF a upravila direktivně H2H na disciplínu RX, což je dnešní podoba IRF H2H. Zatímco v IRF se o změně disciplíny diskutovalo 2 roky, WRF pouze přejalo již vydefinovanou nově vzniklou disciplínu. Z dalších disciplín zůstal sjezd s hodnotou pouze 80 b, slalom s hodnotou 100 b, nejvýše hodnocený je RX s hodnotou 120 b. Sprint slouží pouze pro rozřazení závodníků do RX. Slalom zůstává jako třetina bodového zisku a sjezd je podhodnocen, také dosavadní sjezdy byly pouze 14 - 18minutové.
IRF má 64 oficiálních členů, tedy národních federací http://www.internationalrafting.com/about/member-nations/,  které musí doložit, že ve své zemi jsou uznávaným sportem - tedy že zastupují rafting za danou zemi. WRF má oficiálně 24 členů www.worldraftingfederation.com/members, většina z nich je současně členem IRF. Na příkladu slovenského týmu Rasti je vidět, že nikdo nemusí nic dokládat, stačí se jen přihlásit a tvrdit o sobě, že je národní federací.
Pro další roky se vždy předkládají nabídky na pořádání MS a kontinentálních mistrovství pokud možno 2 roky dopředu, musí být zpracován projekt. Mimo vrcholné soutěže jsou v evropských zemích pořádány Evropské poháry na podporu raftingu. Na rok 2019 jsou vypsány závody na Ukrajině, v Srbsku, na řece Belaja v Adygejské autonomní republice v Rusku (ME 2006), další závody budou nejspíš i v Itálii a v Turecku. To jsou nosné země WRF.
Česká Republika je zastoupena Svazem vodáků ČR, členem sdružení sportovních svazů ČR a je zakládajícím členem IRF. Registrovaným  svazem raftingu na MŠMT a členem IRF od roku 1999. WRF nemá podporu vedení raftingu v ČR a nelze očekávat, že by v budoucnu mohli členové SVoČR současně závodit ve WRF, pokud nedojde k dohodě mezi oběma světovými federacemi.

GAISF – je mezinárodní organizace zastřešující všechny (olympijské i neolympijské) sportovní federace jako představitelé jejich sportu.

IRF zažádala o členství v GAISF v roce 2018. Bez dohody s WRF, kdo je hlavním představitelem raftingu, nemůže být přijata jako představitel raftingu a tedy ani nemůže zažádat o členství v MOV (Mezinárodní olympijský výbor).

GAISF – je mezinárodní organizace zastřešující všechny (olympijské i neolympijské) sportovní federace jako představitelé jejich sportu.

WRF zažádala o členství v GAISF v roce 2018 hned po založení nové organizace. Bez doložení své historie a bez dohody s IRF, kdo je hlavním představitelem raftingu, nemůže být přijata jako představitel raftingu a tedy ani nemůže zažádat o členství v MOV (Mezinárodní olympijský výbor).

V Praze dne 13.11 shrnul Stanislav Hájek

Facebook IRF