On-line přihlášky na akci Slalomy pod Borskou přehradou již byly uzavřeny.