Testovací závod

  • 96  18.07.2020 sobota, Letní slalom - Memoriál Karla Krejčího + 5. Český pohár veteránů, startovné: mládež 0,-   dospělí 0,-
  • 97  19.07.2020 neděle, Letní slalom - Pohár Lídy Polesné, startovné: mládež 0,-   dospělí 0,-
Testujeme nové funkce přihlašovacího systému
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom jen závodníci