Slalomy v Třebechovicích

  • 136  28.09.2019 sobota, Slalom v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
  • 137  29.09.2019 neděle, Slalom v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
Pořadatel si vyhrazuje právo při vysokém počtu startů omezit u závodníka počet startů pouze ve dvou kategoriích. Proto v přihlášce označte v poznámce kategorii kterou lze omezit číslicí 3. Děkujeme
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí. Přihlásit lze pouze ročníky od 2011 a starší
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom jen závodníci