MČR dorostu a žáků ve sjezdu družstev v Třebechovicích

  • 77  16.06.2018 sobota, MČR dorostu družstev ve sjezdu v Třebechovicích, startovné: mládež 150,-   dospělí 0,-
  • 79  17.06.2018 neděle, MČR žáků družstev ve sjezdu v Třebechovicích, startovné: mládež 150,-   dospělí 0,-
Družstvo přihlásíte tak, že do odpovídající lodní kategorie přihlásíte jednu loď. Zbylé lodě doplníte jmenovitě na místě. Platí tedy, že kolik přihlášených lodí, tolik přihlášených družstev.
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci