• 1
  • 2

Uskutečnila se Konference dračích lodí 2019

V sobotu 9. 3. 2019 se v Brně v budově Institutu celoživotního vzdělávání při Mendelově univerzitě uskutečnila dlouho připravovaná Konference dračích lodí Českého svazu dračích lodí a Sportovně technické komise pro dračí lodě při ČSK 2019.

 

              Akce se dělila na dva bloky. Náplní první části konference byla přednáška Víta Schlesingera, který je odborníkem na motivaci a komplexní přípravu vrcholových sportovců. Ten všem přítomným představil metodu SPORT-HACKINGU, což je dle něj nejefektivnější přístup k přípravě sportovců. Tato metoda se pojí 4 hlavní oblasti sportovní přípravy, které jsou dle něj neoddělitelné: 1.sportovní trénink, 2. regeneraci, 3. mentální přípravu, 4. stravu.

              Další náplní přednášky byl lidský potenciál, který jak Vít říká, je neomezený. Omezeným ho děláme my sami. Jak s tím ale můžeme pracovat? Odpovědí je, že VŽDY MŮŽEME! 95 % z nás řídí podvědomí, zbytek je mysl. V mysli: Já vím, že bych měla zhubnou, vím že bych se měla učit, ale podvědomí je silnější. POKUD CHCI ZMĚNIT SVOJI OSOBNÍ REALITU MUSÍM ZMĚNIT NAŠI PERSONALITU. Pořád čekáme na nějakou změnu, ale my musíme změnit sami sebe.  Dáváme energii tomu, čemu věříme, tudíž nejdříve musíme uvěřit tomu jaké to doopravdy je a kde jsem, pak si můžu říct, co teda chceme a kde bychom chtěli být a jaké by to mělo být. A následně může dojít na činy.  Úspěch není štěstí, ale je to naplněnost. Vím, co mi dělá dobře a co chci.

              Dále Vít hovořil o projektu, na kterém v současnosti pracuje. Tímto projektem je chlad. Chlad, zima, otužování má dle dosavadního pozorování výborný vliv na člověka. Pokud bychom se každý den zchladili ve studené vodě, ráno a třeba i večer, pocítíme na sobě následující účinky s chladem se uvolňujících hormonů: melatonin (hormon „klidného“ spánku), testosteron, endorfin, dopamin (hormon štěstí), ale především aktivujeme gen přežití, pomocí něhož zapomínáme na emoce a doslova „vypneme na malý moment hlavu“. Co je ale důležité pokaždé se s chladem dostáváme mimo svou komfortní zónu, tedy vítězíme sami nad sebou, což je pro sport ale i běžný život velmi důležité. Proto si sami položte otázku: „Kolikrát komfort zvítězí nade mnou?“

              Následovala otázka na publikum, co by je z motivace v souvislosti s dračími loděmi zajímalo. Veškeré dotazy se nesly v podobném duchu, a tedy jak motivovat tým tolika lidí, jako je dračí loď, když ne všichni mají stejný cíl, stejnou motivaci, stejnou chuť i odhodlání. Podle Víta je důležité, aby v týmu byl zvolen kompetentní člověk, který posádce stanoví CÍL. Tento člověk je nejlépe zvolen volbou, aby členové vnímali jeho autoritu. Pro tým je nejdůležitější KOMUNIKACE. Jak ze strany lídra a trenéra, tak ze strany členů na něj a mezi nimi navzájem. Je zapotřebí, aby všichni členové byli zapojeni do diskuze. Kapitán musí znát svojí vizi, která je v souladu s cíli celé posádky. Správnou technikou trenéra je, než hledat chyby, ptát se na to, co děláme špatně, konkrétně to popsat a snažit se najít řešení.

              Vít v závěru své přednášky také představil 6 potřeb každého člověka. Každý z nás má z nich dvě dominantní. Pokud poznáme dvě dominantní potřeby, budeme na té správné cestě k poznání sami sebe. Tyto potřeby jsou: 1. jistota (pocit bezpečí), 2. zároveň i nejistota (v životě toužíme po překvapení a potřebujeme, aby se věci měnily), 3. potřeba lásky (potřebujete být milovaní a k někomu patřit), 4. touha po uznání (máme touhu být jedinečný), 5. potřeba růstu (naším cílem je se zlepšovat), 6. potřeba podílet se na štěstí ostatních.

              Druhá část konference se již obrátila k dračí agendě.  Místo předseda ČSDL Petr Štěrba shrnul dračí sezónu 2019. Vyhlásil nejlepší posádky a závody, jež se hodnotily v rámci Celonárodního žebříčku dračích lodí 2019 (jeho vyhodnocení naleznete pod tímto odkazem) a seznámil publikum s evidencí držitelů průkazu Vůdce malého plavidla a Certifikátů trenérských licencí.

              Další v pořadí bylo představení seriálu závodů s názvem DRAGON RACE 2019, který se stal prvním ročníkem Ligy dračích lodí ČR v kategorii MIX na desetimístné dračí lodi určené výhradně pro „Dragony“. Tohoto závodu se nebudou moci účastnit registrovaní rychlostní kanoisté. Což bude krokem, který začne naplňovat další z cílů vize ČSDL v rámci vývoje a budoucnosti dračího sportu u nás. Petr Štěrba říká, že musíme oddělit od sebe posádky kanoistů a posádky dragonů, protože jsou to zcela odlišné dvě kategorie závodníků, ve kterém sportovní kanoisté, kteří vyrostli s pádlem v ruce na vodě, budou mít vždy náskok nad „čistými“ dragony věnujícími se tomuto sportu třeba i deset a více let. Cílem svazu je maximálně otevřít a zpřístupnit dračí sport veřejnosti, včetně vybudování základny pro děti a mládež. Záměrem ČSDL je vytvořit jasná pravidla a dostat dračí lodě jako samostatnou jednotku mezi oficiální struktury sportu v ČR.

              Konference byla zakončena Valnou hromadou ČSDL.  Jelikož byly naplněny tři roky funkčního období všech pozic ve struktuře ČSDL, došlo na řádnou tajnou volbu předsedy, místopředsedy, členů výboru a kontrolní komise. Tímto bychom vás rádi seznámili s novými i staronovými tvářemi ve vedení ČSDL. Novým předsedou byl zvolen Michal Konvalina, a zkušený pořadatel i účastník závodů dračích lodí. Pozici místopředsedy obhájil Petr Štěrba. Členy Výboru se stali Lucie Kotoučová, Marek Knejzlík, Martin Konečný, Michal Osička a Jiří Přikryl. Dámskou sestavu kontrolní komise ČSDL tvoří Šárka Dohnalová, Vendula Nečasová, Svatava Hakenová. Všem děkujeme za projevený zájem, kandidaturu, účast na volbě, ale především za to, že společně děláme dračí lodě v ČR otevřené, demokratické a plné týmového ducha.

Facebook CzechDragonboat

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout