Kanoe.cz

Výklad pravidel ČSKDV k některým brankovým situacím

Komise rozhodčích ČSKDV vypracovala nejenom pro
rozhodčí, ale i pro závodníky a jejich trenéry a v ne-
poslední řadě i pro vodáckou veřejnost, podrobný
výklad pravidel ČSKDV, týkající se projíždění branek
a posuzování jejich průjezdů.  

Tento dokument si klade za cíl především sjednocení
posuzování častých nebo některých komplikovaných
brankových situací, jejich vysvětlení a seznámení
s hodnocením té které situace, současně s uvedením
odkazů na konkrétní čísla článků v Pravidlech kanoistiky
ČSKDV. Doufáme, že tento materiál významnou měrou
přispěje k vyjasnění některých diskutovaných průjezdů.
Komise rozhodčích Vám všem přeje příjemné závodění.

Soubor ke stažení v PDF  (1022 kb)

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů