Kanoe.cz

Aktuální informace pro rozhodčí No. 1

Na www.kanoe.cz se v sekci ČSKDV připravuje nová rubrika pro
ROZHODČÍ (v průběhu dubna), která bude určena hlavně rozhodčím,
ale potřebné informace v ní mohou nalézt  například i pořadatelé
závodů.
V nové rubrice najdete např. odkazy na Pravidla ČSKDV, Směrnice
pro závodění pro příslušný rok, Směrnice pro činnost rozhodčích
i odkazy na mezinárodní pravidla, prováděcí směrnice a statuty ICF.
Dále zde budou seznamy delegovaných rozhodčích na jednotlivé
závody, různé formuláře - např. Zpráva vrchního rozhodčího ze
závodu, přihláška na školení či seminář, brankové záznamy,
případně další informace týkající se plánovaných akcí nebo práce
rozhodčích.
 
Dne 12. února 2005 byl na konferenci ČSKDV v Praze zvolen
nový výkonný výbor ČSKDV v tomto složení:
 
předseda ČSKDV
Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místopředseda ČSKDV
Ing. Luděk Roleček                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
členové výkonného výboru ČSKDV:
předseda závodní komise
Ing. Rudolf Crha                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
předseda komise rozhodčích
Libuše Rolečková                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce oddílů – oblast Morava
Ing. Bohuslav Šamánek                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce oddílů – oblast Čechy
MUDr. Jiří Pišvejc                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
předseda kontrolní a revizní komise
RNDr. Otta Jarolímek, CSc.                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce RD slalom
Mgr. Jiří Pultera                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce RD sjezd                     
Mgr. Robert Knebel                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupce RD juniorů
RNDr. Jiří Kratochvíl                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompletní adresy členů VV včetně telefonních čísel najdete na
www.kanoe.cz (rubrika ČSKDV – Kontakty).
 
Vzhledem ke změně na postu předsedy komise rozhodčích bych
Vám chtěla oznámit nové kontakty:
 
poštovní adresa:         
Libuše Rolečková
17. listopadu 682/4
566 01  Vysoké Mýto

e-mailová adresa:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
telefonická spojení:
mobilní telefon:                     602 160 692
telefon domů / záznamník:  465 422 723
telefon zaměstnání:              465 421 188, 465 451 100
fax zaměstnání:                    465 420 748
 
 
Dne 7. 3. 2005 se konalo první zasedání nově zvoleného výkonného
výboru, na kterém mimo jiné byla schválena Pravidla ČSKDV, Směrni-
ce pro činnost rozhodčích a Statut komise rozhodčích.
Pravidla ČSKDV jsou v současné době připravována pro tisk a měla
by být vytištěna začátkem dubna 2005. Předpokládáme tedy, že
hned nato budou rozeslány na oddíly a kluby, a rozhodčím 1. třídy
a rozhodčím mezinárodním.
Pravidla najdete také na www.kanoe.cz v rubrice SLALOM
– PRAVIDLA, odkud si je můžete stáhnou buď ve formátu WORD
nebo PDF.

NOVÉ Směrnice pro činnost rozhodčích a Statut komise rozhodčích
jsou na internetu zveřejněny a je možné si je stáhnout ze stejného
místa jako Pravidla ČSKDV (na vyžádání je mohu zaslat e-mailem).
Kromě toho je všichni rozhodčí obdrží poštou spolu s výkazem
činnosti rozhodčího.

Směrnice pro závodění pro rok 2005 jsou rovněž uveřejněny na
www.kanoe.cz  (v rubrice SLALOM – PRAVIDLA). Rozhodčí 1. a 2. třídy
je obdrží poštou společně s delegacemi na závody letošní sezóny.

Zápisy z jednání VV ČSKDV jsou k dispozici rovněž na www.kanoe.cz .

Ve dnech 4. – 6. 3. 2005 proběhlo ve Vysokém Mýtě školení
rozhodčích kanoistiky :
novými rozhodčími 3. třídy se stali:
-  Fusek Radomír                  Valašské Meziříčí
-  Fusková Dana                   Valašské Meziříčí
-  Haucková Marta                Česká Skalice
-  Hromádková Lucie            Česká Skalice
-  Sedláček Roman               Ledeč nad Sázavou
-  Nedvěd Milan                    Ledeč nad Sázavou
-  Pešek Jaroslav                  KK Kaučuk Kralupy
-  Pešková Monika                KK Kaučuk Kralupy
-  Vaňková Petra                  KK Kaučuk Kralupy
-  Jan Janko                          SKK Vysoké Mýto
-  Jakub Šilar                         SKK Vysoké Mýto
-  Tomáš Prušek                    SKK Vysoké Mýto
Další rozhodčí si zvýšili kvalifikaci na 2. třídu:
-  Ivana Skuhrovcová            TJ DDM Česká Lípa
-  Jiří Rouček                          TJ Mondi Packaging Paper Štětí
-  Jiří Kubů                             SKK Vysoké Mýto
-  Ondřej Stodola                  SKK Vysoké Mýto
a toto jsou noví rozhodčí 1. třídy:
-  Táňa Havlíková                  SK UP Olomouc
-  Jana Macíková                   VS Dolní Kounice
-  Lenka Kratochvílová          SK UP Olomouc
-  Ing. Lenka Rolečková        SKK Vysoké Mýto
Všem těmto rozhodčím gratulujeme k úspěšnému složení zkoušek.
Obracím se tímto na nové rozhodčí 3. třídy, aby požádali zástupce
svého oddílu, oprávněného ke vstupu na RVP, aby jim do "funkce"
(poslední sloupec vpravo) vložil také funkci rozhodčího (R).
 
Ve dnech 13. – 14. 3. 2005 se ve Vysokém Mýtě konal seminář
rozhodčích kanoistiky,
kterého se z původně přihlášených 26
rozhodčích zúčastnilo 17. Z důvodu nemoci se omluvilo 7 rozhodčích
a bez omluvy se nedostavili 2 rozhodčí. Bohužel nám tento nešvar,
kdy se rozhodčí přihlásí a nedostaví, způsobuje především finanční
újmu, jelikož strava a noclehy jsou objednané dopředu a navíc
blokují místo těm, kteří měli o účast na semináři skutečný zájem,
ale bohužel se na něj z důvodů naplnění kapacity nedostali.
Na semináři se probíraly Směrnice pro činnost rozhodčích a především
nová Pravidla ĆSKDV a brankové situace. Podrobný výklad průjezdů
branek s obrazovou přílohou bude v průběhu dubna zveřejněn na
www.kanoe.cz v rubrice Pravidla.
 
Vzhledem k tomu, že by všichni rozhodčí měli nejméně jednou za čtyři
roky absolvovat doškolení, čili seminář, plánuje komise rozhodčích na
začátek roku 2006 rozšířený seminář nejenom pro rozhodčí 1. a 2.
třídy, ale především pro rozhodčí 3. třídy
. Přesný termín tohoto
semináře bude oznámen začátkem roku 2006. Přihlášky však můžete
zasílat už během roku letošního na formuláři, který Vám na vyžádání
zašlu poštou nebo e-mailem a nebo bude ke stažení na
www.kanoe.cz  v rubrice Rozhodčí - formuláře..
 
V letošním roce požádali o vyřazení z rozhodování na závodech
ČSKDV bratři Měšťanové z TJ Jiskra Bechyně –
ukončili svoji činnost
rozhodčích na závodech řízených ČSKDV, s tím, že nadále budou
pracovat jako rozhodčí na veřejných závodech. Děkujeme jim za
jejich dlouholetou činnost.
 
Jednou z položek, které vyplňujete do dotazníků je i e-mailová
adresa
. Prosím, abyste uváděli jen takové adresy, které běžně
používáte, tj. na které máte častý přístup.
V případě, že jste udali svoji e-mailovou adresu budu Vám veškeré
informace zasílat pouze touto cestou.
 
Chtěla bych Vás požádat, abyste si v letošním roce zodpovědně
a včas objednávali noclehy na závody. Pořadatelé budou zajišťovat
pouze objednané noclehy. O nocleh je nutné požádat vždy na
adrese (e-mailu, telefonu) a v termínu uvedeném v rozpise závodu,
alespoň 14 dní předem, pokud není v rozpise uvedeno jinak.
 
Přeji Vám příjemný a úspěšný start v nové závodní sezóně a těším
se na shledanou s Vámi na závodech.
Libuše Rolečková, předsedkyně komise rozhodčích
 
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů