Kanoe.cz

Pravidla Českého poháru vodáků pro rok 2018

Byla schválena pdfpravidla Českého poháru vodáků pro rok 2018, včetně xlspříhlášky. Nejdůležitějšími změnami v pravidlech jsou......

  • snížení věku mládeže - v kategorii mládež budou soutěžit ročníky, které v daném roce dovrší věk 15 let a mladší.
  • drobné úpravy definic výkladu způsobu jízdy a bodování, bez vlivu na jejich význam.