Kanoe.cz

Novinky v Přihlašovacím systému ČSKDV v roce 2019

logo cskV polovině druhé sezóny provozu Přihlašovacího systému ČSKDV (www.kanoe.cz/prihlaskycsk) došlo k rozšíření o další funkce, které by mohly pomoci pořadatelům s administrativou kolem závodů za využitím dat v přihláškách. Byly přidány funkce pro rozdělení akce na více přihlašování, přímý přístup pořadatele do výsledkového portálu ČSKDV pro nahrání výsledků a nejnověji e-mail a SMS servis směrem k vedoucím družstev.

Rozdělení akce na více přihlašování.

Akce ČSKDV jsou v kalendáři na portálu RVP uváděny jako série několika závodů. Některé akce kombinují závody ve více disciplínách (slalom a sjezd, jednotlivci a družstva…) a pak je užitečné, aby přihlašovací systém umožňoval samostatné přihlašování na závody od každého typu zvlášť. Dříve řešil tyto situace svazový admin, od sezóny 2019 již mohou dělit akce na jednotlivé skupiny pro přihlašování oddíloví správci akcí.
Rozdělit akci lze pouze  před nastavením vlastního přihlašování.  Vlastní rozdělení spočívá v zadání názvu „podakce“ pro přihlašovací systém a výběr závodů, které k danému přihlašování přísluší. Systém si hlídá, aby každý závod byl přiřazen právě jednomu přihlašování. Název přihlašování je vhodné volit tak, aby v přihlašovacím systému bylo zřejmé, čeho se přihláška konkrétně týká. Po zapsání připravených přihlašování bude akce rozdělena a původní akce smazána.

rozd1

Přímý přístup k nahrání výsledků.

Každý pořadatel obdrží před závody informační e-mail s návodem, jak po závodech nahrávat výsledky do výsledkového portálu ČSKDV, včetně unikátních přístupových adres, které jej dovedou přímo do rozhraní pro nahrání výsledků konkrétního závodu. Stejnou funkci teď plní i tlačítko „nahrát výsledky na portál ČSKDV“, které vás dovede rovnou do stejného rozhraní, jako adresy z e-mailu.

nahr

E-mail a SMS servis pro pořadatele.

Pořadatel někdy potřebuje oslovit přihlášené oddíly s informací vztahující se k jím pořádané akci. Může to být například informace o organizaci příjezdu a parkování v okolí závodiště, žádost o nabídku rozhodčích, aktuální informace o změně času porady, přesném času vyhlášení výsledků, případně informaci o tom, že byl v místním kiosku naražen nový sud.

Přihlašovací systém neumožňuje (a umožňovat nebude) export e-mailových adres přihlášených oddílů, ale nabízí  rozesílání zpráv na adresy uvedené v přihláškách přímo z přihlašovacího systému. Zpráv může pořadatel vytvořit libovolné množství, zaslat je na všechny či jenom vybrané adresy. U kontaktních adres je indikováno, zda jde o adresu z české či zahraniční přihlášky, takže pořadatel může odeslat zprávu v češtině na české kontakty a v jiném vhodném jazyce na kontakty zahraniční. Ke zprávě je možno připojit i přílohu, např. plánek parkování a stanování v okolí závodiště.
Využití E-mail servisu je zdarma, nestojí nic ani pořadatele, ani příjemce.

Podobným způsobem funguje i SMS servis přihlašovacího systému. Pořadatel si může při nastavování přihlašování zvolit, zda počítá s jeho případným využitím. V takovém případě je záhlaví přihlášky rozšířeno o telefonní číslo oddílového kontaktu. Telefonní číslo je nepovinné, je tedy na pořadateli, aby přesvědčil přihlašující, že je užitečné pole s telefonním číslem do přihlášky vyplnit. Systém pak nabídne k vytvářené SMS zprávě seznam všech kontaktů, kde bylo v přihlášce vyplněno telefonní číslo. Telefonní čísla samá jsou v systému skryta, pořadatel je nevidí a nemůže je tedy použít jinak, než v SMS servisu přihlašovacího systému.

sms

SMS zprávy jsou z přihlašovacího systému rozesílány prostřednictvím komerční SMS brány a pořadatel si tedy musí pro využití této funkce nejprve  přístup k této SMS bráně zřídit a dobít kredit.
Postup je popsán v návodu pro pořadatele, který je ke stažení přímo v pořadatelském administračním rozhraní přihlašovacího systému.

 

 

Instagram #czechcanoe

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Víte kdo vyhrál?

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

2019 Oceania Championships

ICF Ranking Markkleeberg

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF