MČR družstev ve sprintu Českém Vrbném

  • 109  08.08.2020 sobota, MČR družstev ve sprintu v Českém Vrbném, startovné: mládež 200,-   dospělí 200,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
telefonní číslo Pořadatel předpokládá využití SMS servisu pro případné rychlé informování vedoucích družstev. Máte-li o využití tohoto servisu zájem (je pro vás zdarma), vyplňte kontaktní telefonní číslo. V české síti není potřeba předvolba země, pro zahraniční čísla i s předvolbou země. Pořadatel telefonní čísla nevidí, jsou v systému skryta.
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci