3. a 4. Český pohár ve sprintu a sjezdu v Českém Vrbném

  • 107  08.08.2020 sobota, 3. Český pohár žáků ve sjezdu v Českém Vrbném, startovné: mládež 0,-   dospělí 0,-
  • 110  09.08.2020 neděle, 4. Český pohár žáků ve sprintu v Českém Vrbném, startovné: mládež 0,-   dospělí 0,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
telefonní číslo Pořadatel předpokládá využití SMS servisu pro případné rychlé informování vedoucích družstev. Máte-li o využití tohoto servisu zájem (je pro vás zdarma), vyplňte kontaktní telefonní číslo. V české síti není potřeba předvolba země, pro zahraniční čísla i s předvolbou země. Pořadatel telefonní čísla nevidí, jsou v systému skryta.
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci