3. a 4. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách

  • 78  20.06.2020 sobota, 1. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách, startovné: mládež 50,-   dospělí 0,-
  • 79  21.06.2020 neděle, 2. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách, startovné: mládež 50,-   dospělí 0,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí. Přihlásit lze pouze ročníky do 2006 a mladší
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom jen závodníci