MČR dorostu a žáků ve sjezdu na Moravě + 1. a 2. ČPž + veřejný sjezd

  • 74  13.06.2020 sobota, MČR dorostu + MČR U23 ve sjezdu v Postřelmově+ 1. ČPž + ČPJ +veřejný sjezd, startovné: mládež 150,-   dospělí 50,-
  • 75  13.06.2020 sobota, MČR družstev dorostu ve sjezdu v Postřelmově, startovné: mládež 150,-   dospělí 0,-
  • 76  14.06.2020 neděle, MČR družstev žáků ve sjezdu v Postřelmově, startovné: mládež 150,-   dospělí 0,-
  • 77  14.06.2020 neděle, MČR žáků ve sjezdu v Postřelmově + 2.ČPž + ČPJ + veřejný sjezd, startovné: mládež 150,-   dospělí 50,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci