Jarní sjezdy na Lužnici

  • 32  18.04.2020 sobota, Jarní sjezd na Lužnici, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 31  18.04.2020 sobota, Jarní sjezd na Lužnici, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 33  19.04.2020 neděle, Jarní sjezd na Lužnici, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 34  19.04.2020 neděle, Jarní sjezd na Lužnici, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci