On-line přihlášky na akci Stružnická peřej již byly uzavřeny.