MČR dorostu a žáků ve sjezdu na Berounce + 1. a 2. ČPž + veřejný sjezd

  • 79  22.06.2019 sobota, MČR dorostu ve sjezdu na Berounce + 1. ČPž + ČPJ + veřejný sjezd, startovné: mládež 150,-   dospělí 50,-
  • 81  23.06.2019 neděle, MČR žáků ve sjezdu na Berounce + 2.ČPž + ČPJ + veřejný závod, startovné: mládež 150,-   dospělí 50,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci