Slalomy O štít města Benátek + MČR veteránů + 6. Český pohár veteránů

  • 106  10.08.2019 sobota, Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
  • 107  11.08.2019 neděle, Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom jen závodníci