3. a 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě

  • 75  15.06.2019 sobota, 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě, startovné: mládež 50,-   dospělí 0,-
  • 76  16.06.2019 neděle, 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě, startovné: mládež 50,-   dospělí 0,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí. Přihlásit lze pouze ročníky od 2008 do 2005
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom jen závodníci