9. a 10. Český pohár ve sjezdu na Lipně

  • 124  25.08.2018 sobota, 9. Český pohár ve sprintu na Lipně, startovné: mládež 0,-   dospělí 200,-
  • 126  26.08.2018 neděle, 10. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně, startovné: mládež 0,-   dospělí 200,-
Výkonnostní omezení: 2.VT - MT
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci