On-line přihlášky na akci MČR družstev + 2 x ECA CUP teams již byly uzavřeny.