MČR dorostu a žáků ve sjezdu v Třebechovicích + 1. a 2. ČPž + veřejný sjezd

  • 78  16.06.2018 sobota, MČR dorostu ve sjezdu v Třebechovicích+ ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd, startovné: mládež 150,-   dospělí 80,-
  • 80  17.06.2018 neděle, MČR žáků ve sjezdu v Třebechovicích + ČPJ + 2.ČPž + veřejný závod, startovné: mládež 150,-   dospělí 80,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci