Sjezdy a sprinty v Třebechovicích

  • 98  28.07.2018 sobota, Sjezd v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 99  28.07.2018 sobota, Sprint v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 100  29.07.2018 neděle, Sjezd v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
  • 101  29.07.2018 neděle, Sprint v Třebechovicích, startovné: mládež 50,-   dospělí 50,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd jen závodníci