Jarní slalomy v Českém Vrbném

  • 12  07.04.2018 sobota, Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
  • 13  07.04.2018 sobota, Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
  • 14  08.04.2018 neděle, Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
  • 15  08.04.2018 neděle, Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať, startovné: mládež 50,-   dospělí 100,-
Do poznámky uveďte, zda závodník jede jen některý ze 4 závodů během víkendu. Např. "jen SO DO", "jen SO", "jen HO" (SO = sobota, NE´neděle, DO = dolní, HO = horní)
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|1|0 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT slalom