1. a 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici

  • 26  14.04.2018 sobota, 1. Český pohár v klasickém sjezdu na Kamenici, startovné: mládež 200,-   dospělí 200,-
  • 27  15.04.2018 neděle, 2. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR na Kamenici, startovné: mládež 200,-   dospělí 200,-
Záhlaví přihlášky, údaje o přihlašujícím oddílu a osobě.
přihláška oddílu
vedoucí družstva
jméno přihlašujícího
kontaktní e-mail
Případné poznámky k přihlášce
přihlásit zadáním registračního čísla + Enter rgc druhého člena posádky zadejte níže a nebo vyberte ze seznamu
Seznam přihlašovaných lodí.
Přihlašovaná lodní kategorie: C1M1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 2|2|2|2|2 2|0|1|0|1 1|1|0|0|0 1|0|1|0|0 0
 
Registrovaní členové oddílu přihlásit kliknutím
všichni jen s VT sjezd