• 1
  • 2
  • 3

Základy kanoistiky - kapitola 5

5. ESKYMÁCKÉ OBRATY

   Při pohybu v náročnějším vodním terénu dochází často k nechtěnému zvrhnutí lodi. Optimálním řešením této situace je provedení eskymáckého obratu. Eskymácký obrat lze provést téměř na všech druzích zavřených sportovních lodí.
   Rozlišují se tři základní druhy provedení eskymáckých obratů: pákovým způsobem, šroubovým způsobem a oporou o paže (bez pádla). V této publikaci bude popsána technika prvních dvou způsobů provedení eskymáckých obratů na kajaku.

Eskymácký obrat pákovým způsobem
    Základní provedení vychází ze vzpřímené nebo mírně zakloněné polohy trupu, hlava je zakloněna, trupje vytažen na stranu budoucího zvedání, pažejsou v prodloužení trupu co nejdále od lodi. Ruka blíže k tělu drží pádlo za list a paže je mírně pokrčená. Vzdálenější paže je natažena a ruka drží pádlo za žerď nadhmatem nebo podhmatem. Obrácení lodi vychází z intenzivní práce paží a trupu. Oporou o plochu (nezáběrovou) listu je umožněno převrácení lodi tlakem kolen a boků. V průběhu pohybu dochází k úklonu trupu na opačnou stranu, to znamená, že ramena a hlava opouštějí vodu jako poslední (obr. 60).

obr60.gif (6675 bytes)

 

obr61.gif (8022 bytes)

Eskymácký obrat šroubovým způsobem

   Šroubový způsob vychází z velkého předklonu a vytočení trupu na stranu záběru (obr. 61 ). Žerď je držena vedle boku lodi na hladině. Přední paže je natažena, zadní mírně pokrčena. Přední list je veden od boku lodi po obloukovité dráze co nejdále od lodi těsně při hladině. V průběhu pohybu dochází k napřimování trupu a jeho rotaci. Zápěstí jsou v počátku záběru v silné palmární flexi, v průběhu záběru dochází k jejich flexi dorzální tak, aby opora o list pádla byla co největší  (tzv. přidávání plynu). Současně se záběrem tlakem kolen a boků dochází k překlopení lodi. Eskymácký obrat by měl být ukončen, když list míjí trup. Záběr je veden přes nataženou přední paži (natažení zadní paže strhává pádlo pod hladinu a záběr se stává neúčinným).

 

   Pákový způsob provedení eskymáckého obratu je snadnější pro nácvik z důvodů menší koordinační náročnosti a pro nižší nároky na prostorovou orientaci. Jeho nevýhodou je menší pohotovost a nutnost přehmatávání na pádle při provádění na kajaku. Rovněž výchozí poloha je při pohybu v náročném vodním terénu nevýhodná. Naproti tomu provedení šroubovým způsobem je rychlejší a pohotovější, jelikož lze využít švihu těla při zvrhnutí. Eskymácký obrat pákovým způsobem se více používá na kanoi. Na kajaku z výše uvedených důvodů jednoznačně převládá používání šroubového způsobu.
   Na základě dlouholetých zkušeností při výuce na FTVS UK předkládáme doporučený metodický postup výuky na kanoi, kajaku a při eskymáckých obratech.

zpět na obsah

UNIVERSITA KARLOVA, Praha 1998
Bronislav KRAČMAR, Milan BÍLÝ, Petr NOVOTNÝ

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00