Historie


Naše škola popisuje moderní slalomové techniky, které se liší od techniky vyučované v turistických oddílech a popisované v dostupných učebnicích. Tento rozdíl zhruba odpovídá rozdílu mezi technikou na lodi s dírami na koncích a s dírami u sebe.

To, že se mi podařilo nalézt Johnnyho Evanse, vynálezce moderní slalomové lodi, na stromě v Kalifornii, by bylo samo o sobě jen zajímavostí. Ale kromě konstrukce lodí s otvory u sebe mi popsal i změny v technice, které musel udělat, aby mohl začít využívat výhod této moderní kánoe. Evans přenesl do techniky C2 s otvory u sebe zkušenosti ze sjezdového a slalomového singlu. Jako první začal důsledně jezdit otočky na ruku jako zadák na přitažení/závěs (do té doby se spíše ulamovalo).

Nedá se ale říct, že by Evans spolu s novým typem lodí ze dne na den zavedl jinou techniku. Vylívání ve slalomu se zavádělo průběžně, stejně jako další novinky v technice. Na prvních závodech ve Skopje v roce 75 si nikdo Evansovy techniky nevšímal, protože se jim prostě závod nepodařil. Ani Bill Endicott, který v době těchto změn jednak trénoval americký tým a organizoval světovou kanoistiku, přesně neuměl tento vliv posoudit a pátrá ve svých materiálech, zatím ani nenašel nikoho, kdo by si pamatoval, jak moc Evans tehdy novou techniku použil. Ale určitě to byl Evans, kdo dal tehdy k zásadním změnám slalomové techniky impuls.

Za jakékoliv další informace o proměnách slalomové techniky v historii budu vděčný a rád je zveřejním. Můžete použít formulář zde.