• 1

Dokumenty schválené Valnou hromadou sekce vodní turistiky ČSK konanou dne 27.11.2021

V přílohách naleznete dokumenty valné hromady sekce Vodní turistiky Českého svazu kanoistů konané dne 27.11.2021:

pdf01 Program valné hromady ČSK VT 2021
pdf02 Jednací řád valné hromady ČSK VT 2021
pdf03 Zpráva o činnosti sekce ČSK VT 2021
pdf04 Hospodaření sekce ČSK VT 2021
pdf05 Návrh priorit sekce ČSK VT pro rok 2022
pdf06 Návrh rozpočtu sekce ČSK VT na rok 2022
pdf07 Zpráva revizní komise ČSK VT 2021 pro valnou hromadu
pdf08 Zápis z valné hromady ČSK VT 2021
pdf09 Usnesení valné hromady ČSK VT 2021
pdf10 Volební řád valné hromady ČSK VT 2021

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00