Kanoe.cz

Zápis ze 2. schůze výboru sekce VT, 14. 2. 2006

Druhá schůze výboru sekce VT, která proběhla 14. února, měla na programu především pravidla a dotace závodů ČPV, snížení podpory časopisu KRK, úhradu školného pro školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky a další témata.

Zápis č. 2 ze schůze výboru sekce VT konané dne 14. 2. 2006

Přítomni: Berounský, Česnek, Hodic. Lichtág, Kovář, Mrkos, Oliverius, Starý, Svoboda,
Škranc, Štastný
Omluveni: Černohlávek, Doleček

1) Kontrola zápis č. 1 – výbor sekce zápis odsouhlasil

2) Bylo rozhodnuto zachovat dotace pro oddíly za členskou základnu

3) J. Škranc podal informaci ze schůze předsednictva ČSK – do komise mandátové navrhuje výbor P. Berounského do návrhové M. Svobodu, do volební R. Starého.

4) Po diskuzi byl odsouhlasen pozměněný návrh řídící komise na úpravu pravidel a směrnice pro pořádání závodů ČPV. J. Hodic vypracuje dle odsouhlaseného návrhu pravidla a směrnice pro pořádání ČPV na rok 2006 a předá redakci KRK ke zveřejnění do KRK a na webové stránky do 24. 2. 2006

5) Oddíl VT – TJ Bohemians předložil projekt, rozpočet a dopravní opatření k akci Hamerský potok se žádostí o zařazení této akce do seriálu závodů Českého poháru vodáků. Výbor souhlasí, aby akce Hamerský potok byla zařazena do seriálu ČPV.

6) Rozdělení dotací na významné akce VT v roce 2006
22. - 23. 4., Rodeo Tour České Vrbné: 8000,-
29. 4., ČPV Otava: 20 000,-
20. - 21. 5., Rodeo Tour Moravice: 8000,-
27. 5., ČPV Sázava: 20 000,-
červen, Splutí Jihlavy: 2000,-
3. - 4. 6., Rodeo Tour Kadaň: 8000,-
4. 6., ČPV Svratka: 20 000,-
17. 6., ČPV Blanice: 20 000,-
28. - 29. 7., Rodeo Tour Čuňovo: 8000,-
19. - 20. 8., Rodeo Tour – Mistrovství ČR Trója: 8000,-
září, Splutí Jihlavy: 2000,-
2. 9., ČPV Úhlava: 20 000,-
8. - 9. 9., Rodeo Tour Sopotnice: 8000,-
16. 9., ČPV Teplá: 20 000,-
17. 9., ČPV Střela: 20 000,-
30. 9., VTJZ mládež Hamerský potok: 5000,-
30. 9., ČPV Hamerský potok: 20 000,-

7) Vzhledem k úsporným opatřením v letošním roce podal J. Hodic návrh, aby byla vypovězena smlouva s vydavatelem časopisu KRK. Po diskuzi byli pověřeni J. Kovář a J. Mrkos jednáním s vydavatelem tak, aby bylo z dohodnuté ceny na vydávání časopisu ušetřeno cca 150 000 Kč.

8) J. Šťastný přednesl návrh na úhradu školného pro školení cvičitelů a instruktorů ČSK – sekce VT. V roce 2006 bude z prostředků sekce hrazeno školné pouze jednomu členu z oddílu na školení cvičitelů nebo instruktorů v Olomouci nebo školení vodní záchrany ve škole Petra Ptáčka – výbor sekce tento návrh odsouhlasil.

9) Všichni členové výboru zodpovědní za jednotlivé úseky předali koncepci práce svého úseku - bude projednáno na příští schůzi.

10) P. Berounský předložil vyhodnocení aktivity oddílů mládeže v roce 2005. Výbor vyhodnocení odsouhlasil. Oddílům bude rozděleno 148 000 Kč.

Příští schůze výboru VT bude 23. 3. 2006 ve 14:00 hod.

Zapsal: J. Kovář
Schválil: J. Škranc

MS juniorů a U23

S ČT Sport na vodu

thumb terminy
23.7. Malá Skála I
24.7. Malá Skála II
25.7. Český Krumlov I
26.7. Český Krumlov II
23.8. Lipno I
24.8. Lipno II

Instagram #czechcanoe

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Mistrovství Evropy

Český pohár Skupiny ČEZ

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px