Zápis z předsednictva SVoČR 30.3.2021 a 7.4.2021

zápis