Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR

Zápis ze zasedání předsednictva Svazu vodáků České republiky konaného po emailu a telefonicky ve dnech 22.6 – 25.6.2012. Jménem posádky i celého klubu HANACE rafters děkuji posádce TR Rafting Morava a klubu 109 TOMI REMONT. Libor Peška

Přítomni: Táborský, Pánek, Kubásek, Polák, Peška

  1. Žádost klubu 109 – TOMI REMONT Prostějov

Dne 22.6.2012 byla doručena žádost klubu 109:
„O přenechání možnosti reprezentace na ME R4 muži u posádky TR rafting morava pro posádku HANACE rafters“

Tato žádost byla dne 22.6. předsedou RR, Liborem Peškou, rozeslána všem členům RR, předseda RR vyvolal hlasování o této žádosti s tímto výsledkem:
Libor Polák – pro
Martin Procházka – pro
Vratislav Šembera – pro
Vladimír Raška – pro
Libor Peška – se zdržel – záležitost se ho přímo dotýká
Zbyněk Netopil – žádost předložil
Ondřej Panenka – nevyjádřil se

Předseda RR zároveň požádal Kontrolní komisi o stanovisko k této žádosti.
KK (Stanislav Hájek a Jan Procházka) vydala kladné stanovisko.

Dne 23.6.2012 bylo stanovisko RR a KK předáno Předsednictvu SVoČR.

Libor Polák, místopředseda RR, vyvolal hlasování s tímto výsledkem:
Jeroným Táborský – pro
Daniel Pánek – pro
Pavel Palousek – pro
Libor Polák – pro
Libor Peška – se zdržel – záležitost se ho přímo dotýká

Předsednictvo tedy žádosti vyhovělo.


Českou republiku budou na Mistrovství Evropy v raftingu 2012 na Lipně reprezentovat tyto posádky:

KATEGORIE R4:
muži

1. TR HIKO
2. HANACE rafters

ženy
1. TR TEVA TYGŘÍCI
2. TR CK Bartoněk

KATEGORIE R6
muži

1. TR RAFTING MORAVA
2. TR HIKO

ženy
1. Jezinky
2. TR TEVA TYGŘÍCI

Dne 25.62012 zapsal Libor Peška


Jménem posádky i celého klubu HANACE rafters děkuji posádce TR Rafting Morava a klubu 109 TOMI REMONT.

Libor Peška

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting